საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონფერენცია

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონფერენციის შეხვედრები

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონფერენცია იკრიბება წელიწადში სამჯერ ან ოთხჯერ საპარლამენტო ასამბლეის ჩვეულებრივი სესიების დროს. მას უძღვება კონფერენციის მიმდინარე თავმჯდომარე, რომელიც აირჩევა ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ. ამჟამინდელი პრეზიდენტი ბატონი ჟან-მარი ჰეიდტი აღნიშნულ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა 2009 წლის იანვარში.

დოკუმენტები


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.