საქართველო და ევროპის საბჭო
ევროპის საბჭოს განყოფილება საგარეო საქმეთა სამინისტროში


საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტი
ევროპის საბჭოს სამმართველო

სამმართველოს უფროსი - დეა მუმლაძე

ტელ.: 2945000/1812
ფაქსი: 2945001
ელ-ფოსტა: dmumladze@@@mfa.gov.ge

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოში

 


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.