Almanya

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

3 Eylül 1953

Uygulanan dava sayısı*

207

Örnekler

Tıbbi yardımla ölüm davasında hakları ihlal edilen dul koca için adalet

Alman mahkemeleri Ulrich Koch’un merhum karısının yaşamına onuruyla son vermek üzere yardım alma talebini reddetme kararına karşı şikayetlerini tamamen dikkate almayı reddetti. Avrupa mahkemesi Ulrich’in haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ardından Ulrich, Avrupa mahkemesinin bu davada verdiği karar sayesinde Almanya’da yasal başarılı bir şekilde başlattı.

Read more

Yalnızca başkasının karıştığı bir trafik sorunu yüzünden polis baskınına maruz kalan iş adamına adalet sağlanması

Jürgen Buck’un Frankfurt yakınlarındaki küçük bir kasabada bir iş yeri vardı. Bir akşamüstü polis aniden evine ve işyerine baskın düzenledi. Jürgen olay nedeniyle kasabada kendisiyle ilgili, bir suça karıştığına dair kuşkular doğduğunu ve bunun da iş kaybına neden olduğunu iddia etti. Oysa baskın Jürgen’in oğlunun trafikte aşırı hız yapmasına ilişkin süreçte gereksiz bir adımdı. AİHM baskının...

Read more

Yanlış uygulamaları ve eksiklikleri haber vererek ortaya çıkaran hemşirenin işten atıldıktan sonra tazmin edilmesi

Brigitte Heinisch bir geriyatri hemşiresiydi. Çalıştığı yaşlılar evindeki uygulamaların hastaların yaşamını tehlikeye attığını iddia etti. İddialarını kamuya açıkladıktan sonra işten atıldı. Buna rağmen Alman mahkemeleri işten atılmasının yasal olduğuna hükmetti—bunun üzerine Bayan Heinisch Strazburg Mahkemesine başvurdu. Davası yeniden görüldü ve kendisine tazminat ödendi.

Read more

Yargıda makul olmayan gecikmelerle ilgili reformlar

Almanya’da onlarca davacı yargı sürecindeki aşırı gecikmelerden şikayetçiydi. Bunlardan biri idari bir sorunla ilgili bir mahkeme kararının çıkmasını 13 yılı aşkın bir süredir bekleyen Rüdiger Rumpf’du. Strazburg Mahkemesi Almanya’da aşırı uzun dava süreciyle ilgili hukuk yollarının bulunmamasıyla ilgili bir yapısal sorunu tespit etti. Bunun sonucunda sorunla başa çıkmak üzere önemli reformlar...

Read more

Evlilik dışında doğan çocukların babaları için velayet haklarının iyileştirilmesi

Horst Zaunegger’ın bir kızı vardı ve kendisi kızının annesinden ayrılmıştı. Alman yasaları çocuğunun ortak velayetini elde etme şansını sınırlıyordu çünkü Horst Zaunegger ve anne hiç evlenmemişlerdi. Horst Zaunegger Strazburg’da davayı kazandıktan sonra Bay Zaunegger gibi babalara daha fazla haklar sağlamak üzere yasada değişiklik yapıldı.

Read more

* Bu sayı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, gerekli tüm müteakip tedbirlerin alındığına karar verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (dostane çözümler dahil) bütün kararlarını ve hükümlerini içermektedir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.