Geri

Bir çocuğun banyoda gizlice filminin çekilmesi ve özel yaşam yasalarında reform yapılması

Söderman/İsveç Davası   | 2013

Bir çocuğun banyoda gizlice filminin çekilmesi ve özel yaşam yasalarında reform yapılması

Hukukun üstünlüğüne yeniden inanmaya başladım. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Şimdi artık hayatıma devam edebilirim.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra Eliza Söderman’ın, GP’de yer alan sözleri

Ön bilgiler

Üvey babasının banyodaki çamaşır sepetine bir video kamera yerleştirdiğini öğrendiğinde Eliza Söderman 14 yaşındaydı. Kamera kayıt konumundaydı ve duş almadan önce soyunduğu noktaya yöneltilmişti.

Olay polise bildirildiğinde Bn Söderman’ın üvey babası cinsel tacizle suçlanmıştı. Ancak daha sonra beraat etti. İsveç mahkemelerine göre bir şahsın izni alınmadan filminin çekilmesi İsveç yasalarına göre açık bir suç oluşturmuyordu.

Bn Söderman İsveç yasalarının özel yaşam hakkını korumadığı gerekçesiyle dava açtı.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesinin Büyük Dairesi Bn Söderman’ın üvey babasının eyleminin Eliza’nın bütünlüğünü ihlal ettiğine hükmetmiştir. Bu durum, Bn Söderman’ın bir çocuk olduğu, olayın evinde meydana geldiği ve suçlunun Bn Söderman’ın güvenebileceği bir insan olması göz önüne alındığında daha da ağırlaşmaktadır. Ancak İsveç yasaları Bn Söderman’a yeterli korumayı sağlamamıştı. Üvey babasının hareketi suç sayılmamıştı ve tazminat talebinde bulunmasını sağlayacak yasal zemin bulunmamaktaydı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o nedenle Bn Söderman’ın özel yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

…artık yasa değişti. Bunu yapan insanlar artık serbest bırakılmayacak.

Eliza Söderman’ın GP’de yer alan sözleri

Müteakip gelişmeler

Strazburg Mahkemesi davayla ilgili olarak iki kademede karar vermiştir: birincisi 2012 Haziranında Daire kademesinde daha sonra da temyiz üzerine 2013 Kasımında Büyük Daire kademesinde.

Davanın Strazburg’a temyize geldiği sırada İsveç yasalarında değişiklik yapılmıştı. 1 Temmuz 2013 itibariyle, “müdahaleci fotoğraf çekimi” hükmü yeni yasaya girmiştir. Yasaya göre, bazı hallerde insanların örneğin banyo, soyunma odalı gibi mahrem yerlerde, izinsiz olarak gizlice görüntülerinin alınması suç kabul edilmektedir.