Dudgeon/Birleşik Krallık  | 1981

Cinsiyeti nedeniyle zulme maruz kalan erkeğin kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanması – bunun sonucunda Kuzey İrlanda’da ve diğer yerlerde yasada değişiklik yapılması

Fiilen duyduğum korku çok büyüktü…Bu bir suçtu…resmi hükümet tavrı bunun suç olduğu yönündeydi.

Jeffrey Dudgeon, Northern Visions’da yayınlanan, ‘The Secret’s Out’ adlı belgeselden - © Photo Jeffrey Dudgeon

 

Ön bilgiler

1980’lerin başlarında eşcinsellik Kuzey İrlanda’da hala suç sayılıyordu.

Jeffrey Dudgeon 14 yaşından beri eşcinsel olduğunu biliyordu. Taciz edilme, şantaj, acı çekme ve psikolojik stres korkusu içindeydi.

Birgün polis Jeffrey Dudgeon’ın evine baskı düzenledi, mektuplarına ve hatıra defterlerine el koydu. Jeffrey’i karakola götürdüler. Burada dört buçuk saat boyunca cinsel yaşamı hakkında sorguya çekildi. Bir yıl sonra kişisel eşyaları kendisine iade edildiğinde, yazılı belgelerin üzeri polis tarafından düşülen notlarla doluydu.

AİHM kararı

Strazburg mahkemesi, Kuzey İrlanda’nın eşcinselliği suç sayarak insanların özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Doğrudan doğruya mevcut yasaların neden olduğu korku, acı ve psikolojik stres içindeydi…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ekim 1981 tarihli kararı - © Photo Jeffrey Dudgeon

Müteakip gelişmeler

Kuzey İrlanda 1982 yılında ceza yasasında değişiklik yaparak, rıza gösteren yetişkin erkekler arasında eşcinsel eylemlerin yasal olduğunu kabul etti. 

Karar örnek teşkil edecek bir dava sonucunda alınmıştı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne pek çok diğer dava geldi.  Karar sonucunda pek çok Avrupa ülkesinde eşcinsellik suç olmaktan çıkarıldı ve milyonarca insan özgürlüğüne kavuştu.

Aynı zamanda bakınız: Norris /İrlanda ve Modinos/Kıbrıs Davası

Additional information

Themes:

İlgili örnekler

Eşcinsel çiftler medeni birliktelik kurma hakkı kazandılar

Grigoris Vallianatos ve Nikolaos Mylonas’ın, eşcinsel bir çift olarak, Yunan yasası uyarınca, evlilikten farklı bir resmi beraberlik biçimi olan medeni birliktelik kurmaları engellenmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun ayrımcı bir uygulama olduğuna karar verdi. Yunanistan bu karara karşılık olarak eşcinsel çiftlere medeni birliktelik kurma hakkı tanıyan yeni bir yasa geçirdi.

Read more

Tarihi karar eşcinsellerin silahlı kuvvetlerde çalışma yasağına son verdi

Jeanette Smith, Graeme Grady, Duncan Lustig-Prean ve John Beckett eşcinsel oldukları için haklarında soruşturma yapıldı ve silahlı kuvvetlerden atıldılar. Avrupa mahkemesi BK’nın bu politikayı haklı gösteremediğine ve silahlı kuvvetler mensuplarına karşı hareketlerinin onların haklarını ihlal ettiğine karar verdi. BK bu karara karşılık olarak eşcinsellerin orduda hizmet etme yasağını...

Read more

Aile içi şiddete maruz kalan kadının mahkemeye erişim sağlayamamasından sonra adli yardım sistemi oluşturulmuştur

Bayan Airey şiddet uygulayan bir alkolik olduğu iddia edilen kocasından resmen boşanmak istiyordu. Ancak avukat ücretlerini karşılayacak adli yardım alamıyordu ve avukat ücretlerini kendisi karşılayamıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardımın olmamasının Bayan Airey’in mahkemelere erişimini fiilen engellediğini ve o nedenle de temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ertesi yıl...

Read more