M.D. ve Diğerleri/Malta Davası  | 2012

Bir annenin çocuklarıyla birlikte olma mücadelesi sonucunda aile yaşamı hakkının daha iyi korunması

Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir…

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinden alıntı

Ön bilgiler

M.D. iki çocuk annesidir. Çocukları üç ve beş yaş arasındayken çocukların babası olduğu farz edilen X, çocukları sürekli dövmekten mahkum oldu. X iki yıl hapse mahkum edildi ve çocuklar bakımevine yerleştirildi.

Malta mahkemeleri aynı zamanda -- muhtemelen X’in tehditleri nedeniyle – M.D.’nin, X’in şiddet içeren davranışlarını ve sert davrandığını yetkililere bildirmediğini tespit etmişti. O nedenle M.D. de bir yıl hapse mahkum edildi.

Ceza davası başladıktan sonra M.D. durumu düzeltecek adımlar attı. X ile ilişkisini sona erdirdi ve çocuklarıyla ilişkisini yeniden oluşturdu. Ancak çocuklar hala bakımevinde tutuluyorlardı ve M.D. çocuklarını yine yanına almak istiyordu.

Ancak ilgili devlet bakanı M.D.’nin talebini reddetti. M.D. mahkemeye başvurarak durumun değiştiğini kanıtlamak istedi. Ancak, mahkumiyeti nedeniyle M.D. çocukları üzerindeki velayet haklarını ebediyen kaybetmişti. Malta yasalarına göre dava açarak durumunu kanıtlama imkanı bulunmamaktaydı.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesi, durumunun değiştiğini ve çocuklarını geri alabileceğini savunma hakkı kendisinden esirgendiğinden, M.D.’nin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca, -- mahkumiyeti nedeniyle-- bir daha yeniden elde etme hakkı olmaksızın— velayet haklarını tamamen ve otomatik olarak kaybettiğinden, aile yaşamı hakkı da ihlal edilmişti.

Müteakip gelişmeler

2012 Temmuz ayında çocuklar anneleriyle bir araya geldiler. Sosyal hizmet görevlilerinin her ay yaptıkları ziyaretler sonunda çocukların sağlığıyla ilgili hiçbir sorun olmadığı belirlendi.

2014 yılında yasada değişiklik yapıldı. M.D.’nin konumundaki anneler artık mahkemelerden, çocuklarını ailelerinden ayırmayla ilgili kararlarını gözden geçirmelerini isteyebilecek. Ceza Yasasında da yapılan değişiklikle, bazı suçlardan hüküm giymek otomatik olarak velayet haklarının kaybedilmesine yol açmayacak.

Themes:

İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Bir babanın kızından ayrı kalmasından sonra aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

Teuvo Hokkanen’in karısı öldüğünde, kızı Sini’ye geçici olarak karısının anne babasının bakmasına izin vermişti. Anneanne ve dede daha sonra Sini’yi geri göndermeyi veya Teuvo’nun Sini’yi görmesine izin vermeyi reddettiler. Fin mahkemeleri Teuvo ile kızı arasında düzenli görüşmeler yapılmasına hükmetmişti ancak yetkili makamlar bu emri uygulamadılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu durumun...

Read more

20 yıl boyunca haklarından mahkum edilen binlerce “silinmiş” insana adalet sağlanması

1992 yılı Şubat ayında Slovenya’da 25.671 kişi otomatik olarak bu ülkede oturma haklarından yoksun bırakıldılar. Ana Mezga dahil—pek çok insan kişisel mallarını kaybetti veya aileleri parçalandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararından sonra yasada değişiklik yapıldı ve bir tazminat sistemi oluşturuldu.

Read more