Geri

İskoçyalı anneler şikayetlerini Strazburg’a taşıdıktan sonra öğretmenler okulda çocuklara bedensel ceza uygulamaya son verdiler

Campbell ve Cosans/Birleşik Krallık  | 1982

İskoçyalı anneler şikayetlerini Strazburg’a taşıdıktan sonra öğretmenler okulda çocuklara bedensel ceza uygulamaya son verdiler

Bu alanda, konuyla ilgili birbiriyle çelişen görüşler arasında sözde bir denge gözetilmesi ihtiyacı gerekçe gösterilerek, ebeveynin belli bir konudaki felsefi inancına saygı gösterme sorumluluğu devre dışı bırakılamayacağı gibi, dayağın kaldırılması hedefine doğru tedricen ilerleme şeklindeki hükümet politikasın bizzat kendisi de yetersizdir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Şubat 1982

 

Konunun arka planı

Grace Campbell’ın ve Jane Cosans’ın İskoçya’da devlet okullarında okuyan çocukları vardı ve bu okullarda öğretmenler disiplin nedenleriyle öğrencileri deri kemerle dövebiliyorlardı.

Bayan Campbell bulunduğu yerdeki yerel yönetim yetkililerinden, yedi yaşındaki oğlu Gordon’un bedensel ceza görmeyeceği konusunda kendisine güvence verilmesini istedi. Yerel yönetim böyle bir güvence vermedi.

Bayan Cosans’ın 15 yaşında olan oğlu, eve kestirme yoldan gitme amacıyla mezarlıktan geçtiği için kendisine bedensel ceza verilmesini kabul etmedi. Okula devam etmekten geçici olarak men edildi ve bir daha okula hiç geri dönmedi.

Her iki anne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdular.

AİHM kararı

Strazburg mahkemesi iki çocuğa karşı bedensel cezanın fiilen uygulanmadığına ve çocukların işkence veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kalmadıklarına hükmetti.

Ancak, yetkililer devlet okullarında bedensel cezanın uygulanmasına izin vererek, söz konusu kadınların çocuklarını kendi felsefi inanışlarına göre eğitme hakkını ihlal etmişlerdir.

Olayın özüne indiğinizde söz konusu olan, başka bir bireye vurulması olayıdır.

BBC ile yapılan görüşmede Grace Campbell’ın oğlu Andrew’ün sözleri

Müteakip gelişmeler

Britanya hükümeti 1986 yılında devlet okullarında bedensel cezayı ortadan kaldıran yeni bir Eğitim Yasasını kabul etmiştir. Yasa ertesi yıl yürürlüğe girmiştir.

Grace Campbell ve Jane Cosans’a yargı giderleri ve masrafları ile ilgili ödeme yapılmış ve Jeffrey Cosans’a 3000 sterlin tazminat ödenmiştir.


İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Babanın oğlunu görebilme savaşını kazanması –ve tüm Çek anne babalarının bu hakları kazanması

Vladimír Zavřel’in karısı evi terk ettiğinde beraberliklerinden doğan altı yaşındaki oğlunu da yanına aldı ve Vladimír Zavřel’in oğlunu görmesini engelledi. Vladimír mahkemeden oğluyla görüşmesini sağlayacak bir karar çıkarttı ancak yetkililer bu kararın uygulanmasını sağlamadılar. AİHM bu durumun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Baba ile oğul arasında temas sağlandı ve benzer...

Read more

Annenin yalnızca dini nedeniyle çocuklarının velayetini kaybetmesinden sonra yapılan reformlar

Ingrid Hoffmann bir Yahova Şahidiydi. Boşandığında bir çocuk psikoloğu, çocuklarıyla yakın duygusal bağları nedeniyle çocukların velayetinin Ingrid’e verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ancak bir mahkeme, İngrid’in bağlı olduğu din nedeniyle velayetin babaya verilmesi gerektiğine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararın ayrımcı bir karar olduğuna hükmetti – bunun sonucunda...

Read more