Geri

Romanya’da aile içi şiddet mağduruna adalet sağlanması

Bălșan/Romanya Davası  | 2017

Romanya’da aile içi şiddet mağduruna adalet sağlanması

 … kocası öğleyin eve geldi, kadının yüzüne ve başına yumruk atmaya başladı ve kadını ölümle tehdit etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Mayıs 2017 tarihli kararı

Ön bilgiler

Dört çocuk annesi Angelica Bălșan kocası tarafından sekiz defa saldırıya maruz kaldı. Yüzünde, kollarında, sırtında ve bacaklarındaki yaralar ve yüzündeki açık yara da dahil olmak üzere -- aldığı yaralar nedeniyle birkaç gün tıbbi tedavi görmesi gerekti. Angelica’nın kocası, karısını ve çocuklarını evlilikleri boyunca dövdü ve onlara kötü davrandı ve uyguladığı şiddeti boşanma sürecinde daha da artırdı.

2007 ila 2008 yılları arasında Angelica telefonla acil yardım istedi, suç duyurularında bulundu ve emniyet müdüründen korunma talebinde bulundu. Ancak yetkililere hayatının tehlikede olduğunu söylemesine rağmen, kendisini korumak için gerekli önlemler alınmadı. Kocası her defasında ya serbest bırakıldı ya da yetkililer kocasına karşı dava açmamaya karar verdi.

Çaresiz kalan Angelica sonunda davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürdü.

AİHM kararı

Mahkeme Romanya yetkililerinin, Angelica’nın müteaddit defalar yardım istediği göz önüne alındığında, dayak ve kötü muamelenin tamamen farkında olduğunu tespit etmiştir. Ancak yetkililer Angelica’yı korumak üzere müdahale etmemişler – o nedenle Angelica’nın temel hakları ihlal olmuştur.

Mahkeme Romanya makamlarının Angelica’nın aile içi şiddeti körüklediğini mütalaa etmiş ve aile içi şiddetin suç sayılacak kadar ciddi bir şey olmadığını öne sürmüş olmalarından endişe duyduğunu ifade etmiştir. Romanya makamlarının bu tavrı, kadınların şiddete karşı korunmasına yönelik uluslar arası standartlarla örtüşmemektedir. Mahkeme aynı zamanda, söz konusu şiddetin, Angelica’nın cinsiyeti temelinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, Angelica’nın aynı zamanda ayrımcılık mağduru olduğuna da hükmetmiştir.

Bu dava ve diğer davalar, Romanya’da aile içi şiddetle mücadeleye yönelik yeterli yasalar olmasına rağmen, Romanya makamlarının sorunu pratikte çözmeye yönelik gerekli kararlılığa sahip olmadıklarını ortaya koymuştur.

…yargı sisteminin genel tepkisizliği ve saldırganların cezasız kalması…aile içi şiddet konusunda uygun tedbirleri almada yeterli kararlılığın mevcut olmadığını göstermiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Mayıs 2017 tarihli kararı

Müteakip gelişmeler

Bu olayların meydana gelmesinden bu yana Romanya hükümeti aile içi şiddet sorununu çözmek üzere çok geniş tedbirler almıştır. Bu tür suçların rapor edilmesinde iyileştirmeler yapılmış ve mağdurları korumaya yönelik koruma kararlarının sayısında artış meydana gelmiştir.

Romanya kadına karşı şiddetle ilgili Avrupa Konseyi’nin ‘İstanbul Sözleşmesi’ni 2016 yılında parlamentosunda kabul etmiştir. 2018 yılında ise hükümet parlamentoya bu konuyla ilgili bir dizi reformu içeren bir yasa taslağı sunmuştur.

Avrupa Konseyi yasalarda yapılan bu reformların yanı sıra, aile içi şiddetle baş etmeye yönelik milli stratejiyi ve pratikte alınan tedbirleri izlemeye devam etmektedir. Avrupa Konseyi aile içi şiddete karşı ceza hukuku sisteminin yeterli mukabeleyi gösterme kapasitesini artırmaya yönelik ilave tedbirlerin alınması için çağrıda da bulunmuştur.

Linkler


İlgili örnekler

Bir şahsın mücadelesi sonucunda İrlanda’da eşcinselliğin yasal hale gelmesi

David Norris cinselliğini açıkça ifade etmesinin hakkında ceza kovuşturmasıyla sonuçlanacağını anladıktan sonra panik atakları geçirmeye, yoğun depresyona girmeye başladı. Strazburg Mahkemesi, Norris’in cinselliğinin suç sayılmasının temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Bu durum 1993’te karşılıklı rıza gösteren yetişkinler arasında eşcinsel eylemlerin İrlanda yasalarına göre tamamen yasal...

Read more

Polisin silahsız insanları vurarak öldürmesi üzerine silah yasalarında reform yapılması

21 yaşında iki genç askerden kaçarak büyükannelerini görmeye gelirler. Askeri inzibat geldiğinde silahsızdırlar ve şiddete başvurmazlar – ve kaçarlar. Ancak vurularak öldürülürler. Strazburg Mahkemesi askeri inzibatın son derece aşırı güç kullandığına hükmeder. Bu ve diğer davalar sonucunda yetkililerin ateşli silahlar kullanmalarına dair kurallarda değişiklikler yapıldı.

Read more

Roman yerleşimlerine saldırının soruşturulmaması sonucunda yerel reformlar yapılması

Köyün Roman sakinlerinin tümünün evleri diğer yerel halk tarafından yakıldı. Yetkililer ikaz edilmelerine rağmen olaya müdahale etmeyi reddetti. Saldırıdan sonra yetkililer olayı gereken biçimde soruşturmadı ve mağdurların davalarının adil bir şekilde görülmesini sağlamadı. Davacıların Strazburg Mahkemesine başvurmaları sonucunda davacılara tazminat verildi ve ayrımcılığa ve dışlamaya karşı...

Read more

Eşcinsel babaya çocuğunun velayetinin verilmemesi sonrasında yasal standartlarda değişiklik yapılması

João Salgueiro da Silva Mouta boşandığında Temyiz Mahkemesi kız çocuklarının velayetini anneye verdi. Kararda belirleyici nedenlerden biri Bay Salgueiro da Silva Mouta’nın eşcinsel olmasıydı. Strazburg Mahkemesi bunun geçerli bir gerekçesi olmaksızın ayrımcılık yarattığına hükmetti – karar Portekiz yargı uygulamalarında değişiklik yapılmasını sağladı.

Read more

Vicdani retçiye makul ölçüleri aşan ceza verilmesinden sonra yapılan reformlar

Iakovos Thlimmenos bir Yahova Şahidiydi. Dini nedenlerle askerlik hizmeti yapmayı reddetti ve dört yıl hapse mahkum edildi. Serbest bırakıldıktan sonra muhasebeci olarak çalışması da engellendi. Strazburg Mahkemesi bu durumun makul ölçüleri aştığına ve haklı gerekçelere dayanmadığına – dini inanç nedeniyle ayrımcılık olduğuna hükmetti. Bunun sonucunda yasalarda değişiklik yapıldı.

Read more

Evlilik dışı doğan çocukların babalarına adil velayet hakkının verilmesi

Avusturya yasalarına göre evlilik dışı doğan çocukların velayeti, çok az istisna dışında otomatik olarak anneye veriliyordu. Oysa evlilik dahilinde doğan bir çocuğun velayeti çocuğun yüksek menfaatleri göz önüne alınarak kararlaştırılıyordu. Bay Sporer Strazburg Mahkemesinde bunun adil olmadığını başarılı bir şekilde savundu – bu da Avusturya yasalarında değişiklik yapılması sonucunu doğurdu.

Read more