Segerstedt-Wiberg ve Diğerleri/İsveç   | 2006

Güvenlik birimlerinin özel bilgileri gerekçe göstermeden saklamasına son verilmesi

Bu bizim ve İsveç’teki pek çok diğer insanın söylediğini ortaya koyuyor: bu şekilde kayıt yapmaya devam edemezsiniz.

Bengt Frejd, SVT’den alıntı

Ön bilgiler

Beş İsveçli siyasi faaliyetleri nedeniyle İsveç gizli polisince izlenmekteydi. Gothenburg Post’ta çalışan bir gazeteci olan Per Nygren Nazizmler ve istihbarat servisleriyle ilgili yazılar yazmıştı. Ingrid Segerstedt-Wiberg önemli bir insan hakları aktivisti idi. Bengt Frejd, Staffan Ehnebom ve eski bir Avrupa Parlamenteri olan Herman Schmid 60’lı ve 70’li yıllarda siyasi sol hareketi içinde aktif rol alıyordu.

Beş şahıs da kendileriyle ilgili bilgilerin halen istihbarat servislerince saklandığı konusunda şikayette bulundular. Bu bilgilerin bir kısmı kamu kurumlarıyla da paylaşılmıştı.

AİHM kararı

AİHM devletin Bay Ehnebom, Bay Nygren, Bay Frejd ve Bay Schmid’e ait kişisel gözetleme bilgilerinin devlet tarafından saklanmaya devam edilmesinin haklı gerekçelere dayanmadığına hükmetti. Söz konusu bilgiler, çoğu 30 yılı aşkın bir süre önce meydana gelmiş eski siyasi faaliyetlerle ilgiliydi. Bilgilerin saklanması orantısızdı ve davacıların özel yaşam hakkını ihlal etmişti.

Ingrid Segerstedt-Wiberg’e ait bazı bilgilerin saklanması ise, hayatına yönelik bir tehdide karşı korunması nedeniyle haklı gerekçeye dayanıyordu. Ancak Ingrid Segerstedt-Wiberg ve diğer dört davacı, haklı gerekçelere dayanmayan diğer bilgilerin saklanmasına itiraz edememeleri nedeniyle – temel hakları ihlal edilmişti.

AİHM demokratik toplumlarda istihbarat servislerinin meşru biçimde varlıklarını sürdürebileceklerini kabul etmekle birlikte, Sözleşme uyarınca vatandaşların gizlice izlenmesi yetkisi, ancak kesinlikle gerekli olduğu oranda hoş görülebilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin 6 Haziran 2006 tarihli Kararı

Müteakip gelişmeler

2008 yılında bir kontrol kurumu oluşturuldu. İnsanlar bu kurum vasıtasıyla gizli gözetlemeye tabi tutulup tutulmadıklarını veya kişisel bilgilerinin işleme tabi tutulup tutulmadığını öğrenebilecekler. İnsanlar aynı zamanda devletin elde ettiği bilgilerin silinmesini veya düzeltilmesini de talep edebilecekler.

2012 yılında kabul edilen yeni Polis Yasasıyla, polisin ve Güvenlik Servislerinin veri işlemesiyle ilgili kurallar yürürlüğe girdi.

Davacılarla ilgili tüm bilgiler İsveç İstihbarat Servisi kayıtlarından silindi.

Themes:

İlgili örnekler

Emekli çiftin telefonlarının dinlenmesi üzerine özel yaşam konusunda reform yapılması

Jacques ve Janine Huvig daha önceleri manav dükkanı çalıştırmış olan emekli bir çift idi. Polis telefon hatlarına girdi ve görüşmelerini dinledi. O sıralarda soruşturmayı yapan yetkililer hemen hemen her hangi bir insanın telefonunu, her hangi bir neden için dinlemek üzere sınırsız yetkiye sahiptiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insanların özel yaşamını korumak için bu konuda net yasal...

Read more

Gazetecilere karşı yapılan aşırı ölçüde polis operasyonları sonucunda medya kaynaklarını korumaya yönelik reformlar yapıldı

Polis tarafından devlete ait bilgilerin kimin tarafından sızdırıldığını belirlemeyi amaçlayan çok büyük bir arama ve el koyma operasyonunda dört gazeteci hedef alındı. Strazburg Mahkemesi operasyonun yeterli gerekçeye sahip olmadığına ve orantısız olduğuna hükmetti. Dava gazetecilerin ve haber kaynaklarının korunmasına yönelik yeni yasaların çıkarılmasını tetikledi.

Read more

Bir çocuğun banyoda gizlice filminin çekilmesi ve özel yaşam yasalarında reform yapılması

Eliza Söderman üvey babasının kendisini soyunurken kaydetmek üzere gizli kamera kullandığını öğrendiğinde 14 yaşındaydı. Olaya polis müdahale etti ancak eylemleri İsveç yasalarına göre suç sayılmadığından suçlanmadan beraat etti. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bn Söderman’ın özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Dava bu alanda yasak reformlar yapılması gereğine dikkat çekti.

Read more