Back Novi alati za prepoznavanje znakova radikalizacije dostupni crnogorskom zatvorskom sistemu

Crna Gora Jun 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Novi alati za prepoznavanje znakova radikalizacije dostupni crnogorskom zatvorskom sistemu

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) obogaćena je novim instrumentima za procjenu rizika od radikalizacije zatvorenika. Jedan od instrumenata je osnovni mehanizam provjere otkrivanja nasilnog ekstremističkog ponašanja namijenjen pružaocima zdravstvenih usluga, koji služi za prepoznavanje prvih znakova radikalizacije i na osnovu kojih se signalizira sektoru tretmana da je potrebna dublja procjena rizika. Razvoj novih alatki praćen je odgovarajućim obukama, koje su osposobile 25 službenika UIKS-a da ih primijene u praksi.

Treninzi su izvođeni u hibridnom formatu, sa učesnicima koji su bili prisutni na licu mjesta, dok se konsultant uključio on-line, u skladu sa preventivnim mjerama COVID-19.

Alati i obuke su razvijeni i sprovedeni u okviru projekta „Dalje jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori“, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ .