Back Podrška crnogorskim institucijama u cilju jačanja pravnog okvira za prijavu imovine i sprečavanje sukoba interesa

Podgorica, Crna Gora 23.septembar 2022.godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Podrška crnogorskim institucijama u cilju jačanja pravnog okvira za prijavu imovine i sprečavanje sukoba interesa

Crnogorske institucije i predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva učestvovali su na „Okruglom stolu o Zakonu o sprečavanju korupcije: prijava imovine i sprečavanje sukoba interesa“, organizovanom 23. septembra 2022. godine, u Podgorici, u Crnoj Gori.

U okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori je izrađena analiza Zakona o sprečavanju korupcije u dijelu prijave imovine i sprečavanja sukoba interesa, koja je bila predmet diskusije. Analiza je imala za cilj procjenu adekvatnosti zakonskih definicija i procedura sadržanih u Zakonu, kao i izazove u njihovoj primjeni i potencijalna rješenja za unapređenje efikasnosti pravnog okvira.

U diskusijama koje su uslijedile, učesnici su zaključili da, iako Zakon sadrži niz progresivnih odredbi o temama od značaja za efektivno upravljanje prijavama imovine i sprečavanje sukoba interesa, neka od zakonskih rješenja bi mogla biti razjašnjena i unaprijeđena. Mnoge od tih mogućnosti za poboljšanje su dio pravne analize koja je izrađena u okvru projekta, a u kojoj su identifikovane tri prioritetne oblasti za reformu i predloženo 60 preporuka koje bi poboljšale efikasnost Zakona.

Ova aktivnost predstavlja drugi korak ka sveobuhvatnoj reviziji Zakona o sprečavanju korupcije koju projekat podržava od početka 2022. godine. Prva faza ovog procesa obuhvatila je reviziju i preporuke vezane za regulisanje položaja, mandata i ovlašćenja Agencije za sprečavanje korupcije. Očekivani treći korak biće posvećen jačanju odredbi o zaštiti zviždača i procjeni integriteta.