Back

Policija i tužilaštvo treba da posjeduju specijalizovana znanja i vještine za postupanje u predmetima nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Podgorica, Crna Gora 14. april 2022. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Policija i tužilaštvo treba da posjeduju specijalizovana znanja i vještine za postupanje u predmetima nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Policija i tužilaštvo imaju ključnu ulogu u odgovoru na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje nad ženama. Od njihove efikasnosti u velikoj mjeri zavisi zaštita žrtava i utvrđivanje odgovornosti učinilaca. Stoga je važno da oni imaju specijalizovana znanja o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, da primjenjuju standarde i jasne i dosledne procedure kao i da ojačaju veze i saradnju sa drugim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom žrtava.

Sa ciljem jačanja pravosudnog odgovora na ovu vrstu djela, 14. aprila 2022. godine u Podgorici održan je radni sastanak predstavnika i predstavnica policije, tužilaštva, NVO Centra za ženska prava i Savjeta Evrope, kako bi se finalizirao rad na Priručniku za postupanje u slučajevima nasilja u porodici.

Priručnik ima za cilj da kroz precizne smjernice olakša rad policije i tužilaštva u postupanju sa predmetima nasilja u porodici, da osnaži položaj i prava žrtava u postupku i pomogne utvrđivanju odgovornosti učinilaca. Ovaj dokument plod je saradnje Evropske unije, Savjeta Evrope i Centra za ženska prava.

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

MONTENEGRO: Police and prosecution must possess specialised knowledge on violence against women and domestic violence