Back

Nastavljanje aktivnosti na unapređenju pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici

Budva, Crna Gora 28-29. april 2022. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Nastavljanje aktivnosti na unapređenju pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici

Radni sastanak sa advokatima i advokaticama održan je 28 - 29. aprila 2022. godine, kako bi se razgovaralo o ključnim izazovima i preprekama u postupanju u slučajevima nasilja u porodici. Ovaj događaj okupio je predstavnike i predstavnice policije, tužilaštva, sudstva, advokata iz centralne regije, NVO Centra za ženska prava i Savjeta Evrope, prvenstveno sa ciljem unapređenja kapaciteta advokata/advokatica za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici.

Sastanak je organizovan u kontekstu kampanje #IspričajPričuDoKraja, koja se sprovodi sa ciljem podizanja svijesti žrtava o dostupnim mehanizmima zaštite. Iako je kampanja dala očekivane rezultate, dobila na publicitetu i imala sjajan odziv, potrebno je uložiti dalje napore kako bi se ojačao pravosudni odgovor na pojavu nasilja u porodici. Ne samo što žrtve treba da budu obaviještene o svojim pravima, već i drugi akteri u sistemu treba adekvatno da odgovore na njihove potrebe, pružajući na taj način sveobuhvatnu podršku. Advokati, kao pružaoci besplatne pravne pomoći, igraju važnu ulogu u tom smislu, i treba da budu senzitivirani u odnosu prema žrtvama nasilja.

U narednim mjesecima biće organizovane dalje obuke kako bi se njima obuhvatio veliki broj advokata/advokatica iz sve tri geografske regije u Crnoj Gori.

Aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje kapaciteta advokata da pružaju besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodici organizovane su u okviru projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

Radni sastanak sa advokatima i advokaticama održan je 28 - 29. aprila 2022. godine, kako bi se razgovaralo o ključnim izazovima i preprekama u postupanju u slučajevima nasilja u porodici. Ovaj događaj okupio je predstavnike i predstavnice policije, tužilaštva, sudstva, advokata iz centralne regije, NVO Centra za ženska prava i Savjeta Evrope, prvenstveno sa ciljem unapređenja kapaciteta advokata/advokatica za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici.

Sastanak je organizovan u kontekstu kampanje #IspričajPričuDoKraja, koja se sprovodi sa ciljem podizanja svijesti žrtava o dostupnim mehanizmima zaštite. Iako je kampanja dala očekivane rezultate, dobila na publicitetu i imala sjajan odziv, potrebno je uložiti dalje napore kako bi se ojačao pravosudni odgovor na pojavu nasilja u porodici. Ne samo što žrtve treba da budu obaviještene o svojim pravima, već i drugi akteri u sistemu treba adekvatno da odgovore na njihove potrebe, pružajući na taj način sveobuhvatnu podršku. Advokati, kao pružaoci besplatne pravne pomoći, igraju važnu ulogu u tom smislu, i treba da budu senzitivirani u odnosu prema žrtvama nasilja.

U narednim mjesecima biće organizovane dalje obuke kako bi se njima obuhvatio veliki broj advokata/advokatica iz sve tri geografske regije u Crnoj Gori.

Aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje kapaciteta advokata da pružaju besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodici organizovane su u okviru projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

MONTENEGRO: Activities on enhancing the provision of free legal aid to victims of domestic violence continue