Un principiu cheie de proiectare a activităților de dezbatere publică eficiente este acela de a permite participarea. Cele mai importante caracteristici se referă la modul în care proiectarea procesului exprimă sau gestionează relațiile de putere între cei implicați, inclusiv între diverși participanți și cei care lansează inițiativa. Acest lucru poate fi îmbunătățit prin crearea unui mediu și a unui proces care dispun de resurse adecvate, sunt incluzive și favorabile.

Irlanda - Dezbaterea publică privind avortul și abrogarea celui de-al optulea amendament la constituție (2016)

A fost inițiată o activitate de dezbatere publică privind abrogarea celui de-al optulea amendament al Constituției, care interzicea avortul.
Procesul a implicat înființarea unei Adunări a Cetățenilor, care s-a reunit de cinci ori în timpul anilor 2016 și 2017. Concluziile emise de Adunarea Cetățenilor în anul 2017 au pus bazele unui referendum național decisiv în mai 2018. Acordarea unui timp suficient a fost un factor important pentru eficacitatea procesului.

Adunarea cetățenilor irlandezi a fost împuternicită să invite experții pe care dorea să îi audieze și să le adreseze întrebări pentru a stabili o bază solidă pentru deliberările sale.

Regatul unit - Implicarea publicului privind știința creierului, dependența și drogurile (2007)

În cadrul unei serii ample de activități de dezbatere publică în jurul temei "Public Engagement on Brain Science, Addiction and Drugs", participanții au avut posibilitatea de a interacționa cu o gamă largă de experți care le-au furnizat informații utile în dezbatere.

Ca parte a inițiativei de dezbatere publică "Public Engagement on Brain Science, Addiction and Drugs", s-au luat măsuri pentru a asigura participarea activă a consumatorilor de droguri recreaționale și a foștilor consumatori de droguri, nu numai a celor care se prezintă prin intermediul organizațiilor de pacienți. Acestor grupuri li s-a permis să își dezvolte propriul mod preferat de participare, ceea ce au făcut prin dezbateri între ei într-un mediu sigur și prin desemnarea unor intermediari cu care au stabilit relații de încredere pentru a le reprezenta opiniile în cadrul dezbaterii.

Finlanda - Inițiativa cetățenilor adresată parlamentului (2012)

Dezbaterile publice pot fi costisitoare, dar există și modalități mai accesibile de a crea spații de influență publică. Un exemplu în acest sens este inițiativa finlandeză de a construi un site web ușor accesibil pentru ca publicul să poată strânge sprijin pentru o problemă care dorește să fie abordată de parlament. În primii șase ani de la lansarea acestei inițiative, 37 de petiții au fost supuse dezbaterii parlamentului.

Franța - Dezbaterea publică a legii privind bioetica (2018)

Inițiativa franceză "États généraux" a utilizat în mod eficient forumurile regionale existente, ajungând la publicul din întreaga țară și din teritoriile de peste mări și făcând posibilă implicarea publicului larg în dezbaterea națională prin intermediul unei infrastructuri locale.

Polonia - Săptămâna constituțională pentru informare și dialog cu cetățenii (2018)

Săptămâna constituțională poloneză folosește infrastructura organizatorică existentă a școlilor și a altor instituții pentru a pune în legătură studenții și profesioniștii din domeniul juridic prin oferirea de prelegeri de drept constituțional ca parte a unei activități de dezbatere publică ce are loc anual în întreaga țară începând din anul 2015. Este un exercițiu de consolidare a capacităților, oferit pe bază de voluntariat, gratuit, de către  specialiștii în drept.

Danemarca - Dezbaterea publică privind viitorul sistemului de sănătate (2008)

Participanții la dezbaterea publică privind viitorul sistemului danez de sănătate au discutat și ulterior au votat asupra unor chestiuni foarte concrete, printre altele stabilirea principiilor de alocare a resurselor de sănătate.