Generalsekretæren

Generalsekretæren velges av Europarådets parlamentarikerforsamling for en periode på fem år som sjef for organisasjonen. Hun er ansvarlig for strategisk planlegging og ledelse av rådets arbeidsprogram og budsjett. Hun leder og representerer organisasjonen.
 Nettside

 

Visegeneralsekretæren velges også for en femårsperiode av parlamentarikerforsamlingen, i et eget valg atskilt fra valget av generalsekretær.
Nettside

 


Ministerkomiteen

Dette er rådets beslutningstakende organ. Komiteen består av medlemslandenes utenriksministre eller deres permanente diplomatiske representanter i Strasbourg. Ministerkomiteen er ansvarlig for Europarådets policy og godkjenner rådets budsjett og aktivitetsprogram.
Nettside


Parlamentarikerforsamlingen

Parlamentarikerforsamlingen består at 306 parlamentsmedlemmer fra rådets 46 medlemsland. Forsamlingen velger generalsekretær, menneskerettskommissær og dommere til Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Den er et demokratisk debattforum, den vervåker valg og dens komiteer spiller en viktig rolle i drøfting av aktuelle temaer.
Nettside


Kongressen for lokale og regionale myndigheter

Kongressen for lokale og regionale myndigheter har ansvar for å styrke demokratiet på lokalt og regionalt plan. Den består av 612 valgte representanter som representerer flere enn 150 000 lokale og regionale myndigheter.
Nettside


Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Domstolen er et permanent juridisk organ som garanterer rettighetene sikret av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon for alle europeere. Den er åpen for land og individer uansett nasjonalitet. Europarådets 46 medlemsland har ratifisert konvensjonen.
Nettside


Kommissæren for menneskerettigheter

Kommissæren for menneskerettigheter sørger for uavhengig behandling av og oppmerksomhet om brudd på menneskerettigheter.
Nettside

 


Konferanse av internasjonale frivillige organisasjoner (INGO)

Konferansen omfatter rundt 400 internasjonale frivillige internasjonale organisasjoner. Den fremmer det viktige samarbeidet mellom politikere og allmennheten, og gir sivilsamfunnet en stemme i Europarådet. Rådets arbeid styrkes i høy grad av INGOs ekspertise og deres forbindelser med europeiske borgere.
Nettside


Globalt samarbeid

Europarådet har et tett partnersamarbeid med Den europeiske union og samarbeider med De forente nasjoner, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og mange partnerland over hele verden.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Av landene nedenfor, hvilket er ikke medlem av Europarådet?

  1. Sveits
  2. Ukraina
  3. Hviterussland
Close

Feil svar...

Close

Feil svar...

Close

Rett svar!