Europarådet har i årenes løp vært vertskap for en rekke dignitære gjester fra alle nasjoner og trosretninger.

 Disse menn og kvinner, som ofte har medvirket til implementering av politiske, sosiale og kulturelle initiativ, illustrerer dynamismen og verdiene som siden 1950-årene har styrt Europarådets arbeid.

Europeiske stemmer

 

Did you know?
The Commissioner for Human Rights, acting as an independent institution, has had the task of promoting awareness of and respect for human rights in all Council of Europe member states. 

På hvilken dag feires Europarådets grunnleggelse?

  1. 1. mai
  2. 8. mars
  3. 5. mai
Close

Feil svar...

Close

Feil svar...

Close

Rett svar!