Grunnleggere

Dette er foregangsmennene som lanserte prosessen med å bygge opp det europeiske samarbeidet ved å grunnlegge Europarådet i 1949, og deretter Det europeiske kull- og stålfellesskap (ECSC) i 1950 og det som den gang het European Economic Community (EEC) i 1957.

Disse dialogens menn, som hadde levd gjennom to verdenskriger og hadde førstehåndserfaring fra mange forskjellige europeiske kulturer, var foregangspersoner i et fredelig Europa med grunnverdier som menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsippet.

Europeiske foregangsmenn

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Europarådet har produsert en rekke juridiske instrumenter kjent som traktater (konvensjoner, charter, avtaler). Hvor mange traktater har Europarådet til dags dato kommet med?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Feil svar...

Close

Rett svar!

Close

Feil svar...