Stjernene, på himmelblå bakgrunn, danner en sirkel som symboliserer enhet og samhold. Antallet stjerner har alltid vært det samme. Tolv er et symbol på perfeksjon og helhet, og fører tankene til apostlene, Jakobs sønner, Herakles’ storverk, månedene i året, osv.

Helt fra grunnleggelsen i 1949 var Europarådet klar over behovet for å gi Europa et symbol som innbyggerne kunne identifisere seg med. Den 25. oktober 1955 godkjente Parlamentarikerforsamlingen enstemmig emblemet med en sirkel av gylne stjerner på blå bakgrunn. Den 9. desember 1955 ble flagget med stjernemotiv godkjent av organisasjonens Ministerkomite, og den offisielle lanseringen fant sted den 13. desember samme år i Paris.

Et symbol for hele Europa

I 1983 ble flagget som hadde sin opprinnelse i Europarådet også tatt opp av Europaparlamentet, som anbefalte at det skulle bli EUs emblem. Europarådet ga sitt samtykke til dette i juni 1985. Flagget ble tatt i bruk av EUs institusjoner i 1986.

Det europeiske flagget er nå synonymt med et felles politisk prosjekt som forener alle europeere og overskrider deres ulikheter.

 Det europeiske flaggets historie

Det europeiske flaggets tilblivelse

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Hvor ligger Europarådets hovedkontor?

  1. I Brussel (Belgia)
  2. I Strasbourg (Frankrike)
  3. I Geneve (Sveits)
Close

Feil svar...

Close

Rett svar!

Close

Feil svar...