Europarådet er en separat organisasjon fra de 27 medlemslandene som utgjør EU. Ingen land har imidlertid noen gang blitt medlem av EU uten først å ha vært medlem av Europarådet.

Hvor mange medlemsland er det i Europarådet?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Close

Feil svar...

Close

Feil svar...

Close

Rett svar!

På hvilken dag feires Europarådets grunnleggelse?

 1. 1. mai
 2. 8. mars
 3. 5. mai
Close

Feil svar...

Close

Feil svar...

Close

Rett svar!

Av landene nedenfor, hvilket er ikke medlem av Europarådet?

 1. Sveits
 2. Ukraina
 3. Hviterussland
Close

Feil svar...

Close

Feil svar...

Close

Rett svar!

Hvilken ledende politiker snakket i et tale i Europarådet om å bygge opp et «felles europeisk hjem» ?

 1. Winston Churchill i 1949
 2. Mikhail Gorbachev i 1989
 3. Vaclav Havel i 1995
Close

  Feil svar...

Close

  Rett svar!

Close

  Feil svar...

Europarådet har produsert en rekke juridiske instrumenter kjent som traktater (konvensjoner, charter, avtaler). Hvor mange traktater har Europarådet til dags dato kommet med?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Close

Feil svar...

Close

Rett svar!

Close

Feil svar...

Hvor ligger Europarådets hovedkontor?

 1. I Brussel (Belgia)
 2. I Strasbourg (Frankrike)
 3. I Geneve (Sveits)
Close

Feil svar...

Close

Rett svar!

Close

Feil svar...

Hvor mange språk mener man er hjemmehørende i Europa?

 1. Under 100
 2. 100 - 200
 3. Over 200
Close

  Feil svar...

Close

  Feil svar...

Close

  Rett svar!

Europarådet er den største europeiske politiske organisasjonen, men hvor mange europeiske borgere representerer organisasjonen?

 1. 500 millioner
 2. 700 millioner
 3. 1046 millioner
Close

  Feil svar...

Close

     

Rett svar!

Close

  Feil svar...

Hvilket år ble Den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter, det første internasjonale juridiske instrument som garanterer beskyttelse av menneskerettigheter, undertegnet?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Close

  Rett svar!

Close

  Feil svar...

Close

  Feil svar...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.