De Raad van Europa is de belangrijkste mensenrechtenorganisatie op het continent (47 lidstaten; hoofdkantoor in Straatsburg, Frankrijk). De organisatie streeft naar een gemeenschappelijke democratische en juridische zone op het continent waar respect voor mensenrechten, democratie en de rechtsorde gewaarborgd zijn. Alle acties van de Raad van Europa zijn ingegeven vanuit deze waarden en vanuit een aanhoudend streven naar betere sociale inclusie en cohesie en respect voor diversiteit.
 

 Meer: Languages for democracy and social cohesion. Diversity, equity and quality. Sixty years of European co-operation. A brief review. (Talen voor democratie en sociale cohesie. Diversiteit, rechtvaardigheid en kwaliteit. Zestig jaar Europese samenwerking. Een kort overzicht)


Al decennialang ontwikkelt een van de belangrijkste onderwijsprogramma’s van de Raad beleids- en richtlijnen ter bevordering van taaldiversiteit en meertaligheid, en referentietools ter ondersteuning van beleid en curriculaplanning (www.coe.int/lang).
 

Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM)

Het programma heeft zich ook gebogen over de taalintegratie van volwassen migranten (LIAM). Migranten de taal of talen van het gastland doen verwerven staat centraal in het politieke debat en de beleidsinitiatieven in een toenemend aantal lidstaten van de Raad van Europa. Het LIAM-project (www.coe.int/lang-migrants) biedt ondersteuning aan beleidsmakers en praktijkmensen die inspanningen leveren voor de integratie van migranten in de burgermaatschappij.
 

Taalondersteuning voor volwassen vluchtelingen: toolkit van de Raad van Europa

De Raad van Europa heeft deze toolkit ontwikkeld om vrijwilligers en vluchtelingen in lidstaten bij te staan in de taalkundige uitdagingen die voortvloeien uit de grootschalige vluchtelingenstromen.

De toolkit is sinds zijn lancering het eerste initiatief van deze omvang op Europees niveau.