Mensenrechten, Democratie, Rechtsstaat
 

De Raad van Europa bevordert de vrijheid van meningsuiting en de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid en de bescherming van minderheden. De Raad voert campagnes over kwesties als kinderbescherming, online haattaal en de rechten van Roma, de grootste minderheid in Europa. De Raad van Europa ondersteunt lidstaten in hun strijd tegen corruptie en terrorisme en bij het doorvoeren van de nodige wetshervormingen. De constitutioneel deskundigen van de Commissie van Venetië geven juridisch advies aan landen over de hele wereld.

De Raad van Europa bevordert de naleving van mensenrechten door middel van internationale verdragen, zoals het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het Cybercrimeverdrag. De Raad bewaakt de vooruitgang die lidstaten op deze terreinen boeken en doet aanbevelingen op basis van onderzoek van toezichtsorganen bestaande uit onafhankelijke deskundigen. De lidstaten van de Raad van Europa passen de doodstraf niet meer toe.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

De Raad van Europa is een andere organisatie dan de 27 leden tellende Europese Unie. Toch is geen enkel land ooit tot de Europese Unie toegetreden zonder eerst lid te worden van de Raad van Europa.

Hoeveel lidstaten telt de Raad van Europa?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Sluiten

Fout...Fout...

Sluiten

Wrong answer...

Sluiten

Goed!