De Raad van Europa heeft al veel hoogwaardigheidsbekleders van alle nationaliteiten en geloofsovertuigingen als gast mogen verwelkomen.

Deze mannen en vrouwen, die vaak een sleutelrol vervullen in de verwezenlijking van politieke, maatschappelijke en culturele initiatieven, zijn een toonbeeld van de dynamiek en waarden die al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw de kern vormen van het werk van de Raad van Europa.

Stemmen van Europa

 

Did you know?
The Commissioner for Human Rights, acting as an independent institution, has had the task of promoting awareness of and respect for human rights in all Council of Europe member states. 

Op welke dag van het jaar viert de Raad van Europa zijn verjaardag?

  1. 1 mei
  2. 8 maart
  3. 5 mei
Sluiten

Fout...

Sluiten

Fout...

Sluiten

Goed!