De oprichters

Dit waren de grondleggers van Europa. Zij richtten eerst in 1949 de Raad van Europa op, vervolgens in 1950 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en in 1957 de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

Deze mannen gingen de dialoog aan. Ze hadden twee wereldoorlogen meegemaakt en waren vertrouwd met verschillende Europese culturen. Ze waren de pioniers van vrede in Europa op basis van mensenrechten, democratie en rechtsstaat.

Pioniers van Europa

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

De Raad van Europa heeft diverse rechtsinstrumenten geproduceerd: verdragen, handvesten en overeenkomsten. Hoeveel verdragen van de Raad van Europa zijn er inmiddels? 

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Sluiten

Fout...

Sluiten

Goed!

Sluiten

Fout...