De Raad van Europa is een andere organisatie dan de 27 leden tellende Europese Unie. Toch is geen enkel land ooit tot de Europese Unie toegetreden zonder eerst lid te worden van de Raad van Europa.

Hoeveel lidstaten telt de Raad van Europa?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Sluiten

Fout...Fout...

Sluiten

Wrong answer...

Sluiten

Goed!

Op welke dag van het jaar viert de Raad van Europa zijn verjaardag?

 1. 1 mei
 2. 8 maart
 3. 5 mei
Sluiten

Fout...

Sluiten

Fout...

Sluiten

Goed!

Welk van de volgende drie landen is geen lid van de Raad van Europa?

 1. Zwitserland
 2. Oekraïne
 3. Wit-Rusland
Sluiten

 Fout...

Sluiten

 Fout...

Sluiten

Goed!

Welke vooraanstaande politicus riep in een toespraak voor de Raad van Europa op tot de vorming van een “gemeenschappelijk Europees huis”?

 1. Winston Churchill in 1949
 2. Michail Gorbatsjov in 1989
 3. Vaclav Havel in 1995
Sluiten

  Fout...

Sluiten

  Goed!

Sluiten

  Fout...

De Raad van Europa heeft diverse rechtsinstrumenten geproduceerd: verdragen, handvesten en overeenkomsten. Hoeveel verdragen van de Raad van Europa zijn er inmiddels? 

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Sluiten

Fout...

Sluiten

Goed!

Sluiten

Fout...

Waar is het hoofdzetel van de Raad van Europa?

 1. In Brussel (België)
 2. In Straatsburg (Frankrijk)
 3. In Genève (Zwitserland)
Sluiten

Fout...

Sluiten

Goed!

Sluiten

Fout...

Naar schatting hoeveel inheemse talen zijn er in Europa volgens het Europees Centrum voor Moderne Vreemde Talen, een in het Oostenrijkse Graz gevestigd orgaan van de Raad van Europa?

 1. Minder dan 100
 2. Tussen 100 en 200
 3. Meer dan 200
Sluiten

  Fout...

Sluiten

  Fout...

Sluiten

  Goed!

Hoeveel Europese burgers vertegenwoordigt de Raad van Europa als grootste politieke organisatie van Europa?

 1. 500 miljoen
 2. 700 miljoen
 3. 1046 miljoen
Sluiten

  Fout...

Sluiten

  Goed!

Sluiten

  Fout...

In welk jaar was de ondertekening van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het eerste internationale rechtsinstrument voor de bescherming van de mensenrechten?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Sluiten

  Goed!

Sluiten

  Fout...

Sluiten

  Fout...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.