Secretaris-Generaal

De Secretaris-Generaal staat aan het hoofd van de organisatie en wordt verkozen door de Parlementaire Vergadering. Hij wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar en is verantwoordelijk voor de strategische planning en de koers van het programma en budget van de Raad van Europa. Hij vertegenwoordigt en leidt de organisatie.
 Website

 

Ook de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar na een aparte verkiezing door de Parlementaire Vergadering.
 Website

 


Comité van Ministers

Het Comité van Ministers is het besluitvormingsorgaan van de Raad van Europa. Het bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten of hun permanente diplomatieke vertegenwoordigers in Straatsburg. Het Comité van Ministers bepaalt het beleid van de Raad van Europa en geeft goedkeuring aan het budget en het programma.
 Website


Parlementaire Vergadering

De Parlementaire Vergadering telt 306 leden uit alle 46 lidstaten. De Parlementaire Vergadering kiest de Secretaris-Generaal, de Commissaris voor de Rechten van de Mens en de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze vormt een democratisch forum voor debat en houdt toezicht op verkiezingen. Haar commissies spelen een belangrijke rol bij onderzoek naar actuele vraagstukken.
 Website


Congres van Lokale en Regionale Overheden

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden is verantwoordelijk voor het versterken van de lokale en de regionale democratie. Het telt 612 verkozenen die ruim 150.000 territoriale gemeenschappen vertegenwoordigen.
 Website


Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het permanente rechtsorgaan van de Raad van Europa. Het waarborgt de rechten van alle Europeanen zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Klachten kunnen worden ingediend door staten of individuele burgers, onafhankelijk van hun nationaliteit. Alle 46 lidstaten van de Raad van Europa hebben het Verdrag ondertekend.
 Website


Commissaris voor de Rechten van de Mens

De Commissaris voor de Rechten van de Mens is onafhankelijk en kan zelfstandig schendingen van de mensenrechten aan de kaak stellen en onder de aandacht brengen.
 Website

 


Conferentie van INGO's

De Conferentie telt zo'n 400 internationale non-gouvernementele organisaties (INGO's). Ze vormt een brug tussen politici en burgers en is in de Raad van Europa de spreekbuis van maatschappelijke organisaties. De Raad profiteert op die manier van de deskundigheid van de INGO's en hun kennis van de Europese burger.
 Website


Wereldwijde samenwerking

De Raad van Europa werkt nauw samen met zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en met partnerlanden in Europa en daarbuiten.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Welk van de volgende drie landen is geen lid van de Raad van Europa?

  1. Zwitserland
  2. Oekraïne
  3. Wit-Rusland
Sluiten

 Fout...

Sluiten

 Fout...

Sluiten

Goed!