Rețeaua HELP, o rețea europeană colegială de formare în domeniul drepturilor omului, însărcinată cu punerea în aplicare a punctului 9.vi din Declarația de la Brighton din 2012, este alcătuită din reprezentanți ai institutelor naționale de formare a judecătorilor şi procurori și ai asociațiilor de barouri din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. EJTN, precum și principalele asociații internaționale de judecători, procurori și avocați (CCBE, FBE, IAJ etc.) sunt parteneri ai Rețelei.

Conferința oferă în fiecare an un forum de discuții între toți membrii și partenerii privind modalitățile de îmbunătățire a rezultatelor formării și implementarea concretă la nivel național a Convenției europene a drepturilor omului și a modului de îmbunătățire a cooperării eficiente între toate instituțiile naționale și internaționale.

În cadrul conferinței are loc alegerea celor șase membri ai Comitetului Consultativ HELP. Puteți vedea candidații aici.

În cele din urmă, Conferința anuală a Rețelei constituie, de asemenea, o ocazie importantă de a discuta bilateral cooperarea dintre Programul HELP al Consiliului Europei și instituțiile sale partenere.

Limbile de lucru ale conferinței sunt engleza, franceza și rusa.