Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int

Rețeaua HELP

Atribuţii principale

Rețeaua HELP este însărcinată cu punerea în aplicare a punctului 9.vi din Declarația de la Brighton din 2012 și, în acest sens, are următoarele atribuţii:

 • promovarea dezvoltării și ameliorării formării inițiale și continue a juriştilor în ceea ce privește standardele CEDO, așa cum sunt interpretate de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO);
 • diseminarea celor mai bune practici și consultanță privind programele, materialele de formare și metodologiile de formare pentru profesioniștii din domeniul juridic, identificând temele prioritare pentru viitoarele activități de formare;
 • consultanţă privind sprijinirea statelor membre în consolidarea capacității judecătorilor, procurorilor și avocaților de a aplica CEDO la nivel național, în activitatea lor zilnică, prin formarea adecvată cu privire la CEDO și teme conexe;
 • consultanţă cu privire la modul de sporire a capacității avocaților de a se conforma criteriilor de admisibilitate din cererile depuse la CtEDO, îmbunătăţind calitatea cererilor bine întemeiate în fața Curţii;
 • diseminarea cunoștințelor și utilizarea pe scară largă a resurselor de formare HELP în rândul profesioniștilor din domeniul juridic;
 • promovarea unei mai bune coordonări între instituțiile internaționale și naționale privind inițiativele de formare în domeniul drepturilor omului pentru profesioniștii din domeniul dreptului.

Metode de lucru

Rețeaua HELP îşi coordonează activitățile cu Secretariatul Programului HELP. În mod normal, reuniunile sunt organizate o dată pe an, la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg. Reuniunile Rețelei vor fi organizate după cum urmează:
-Ședința plenară: 94 de membri (150 inclusiv parteneri și observatori), o întâlnire de două zile pe an. Această Conferință Anuală a Rețelei HELP este o oportunitate pentru:
-schimbul de bune practici în cele 47 de state membre privind educația în domeniul drepturilor omului pentru profesioniștii din domeniul juridic, precum și metodologia de formare (inclusiv dezvoltarea de noi instrumente pentru a evalua impactul și efectele formării);
-o oportunitate pentru o evaluare a nevoilor de formare la scară largă pentru profesioniștii din domeniul juridic din cele 47 de state membre;
definirea Planului de acţiune și a priorităților pentru anul următor (identificarea temelor prioritare, inițiativele de formare multinaționale și multidisciplinare etc.).

Parteneri:

 • Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
 • Asociațiile internaționale ale judecătorilor
 • Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE)
 • Federația Europeană a Barourilor (FBE)
 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 • Asociațiile naționale ale judecătorilor și procurorilor
 • Asociațiile profesionale ale avocaților
 • Rețele de asistență juridică și clinici juridice specializate în drepturile omului
 • Fundația Mémoire Albert Cohen.