Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int

Platforma de formare HELP

Platforma e-learning

Platforma oferă o gamă largă de resurse în domeniul CEDO. Acestea includ resursele de formare la distanță și de auto-formare privind CEDO și standardele europene în domeniul drepturilor omului, precum și manuale și alte resurse utile.

HELP utilizează platforma Moodle pentru a publica aceste resurse. Resursele sunt gratuite pentru utilizatori.

Formarea la distanţă

Resursele de formare la distanță sunt disponibile pentru grupuri selectate de profesioniști din domeniul juridic care participă la cursuri pilot, moderate de tutori naționali.

Resursele privind următoarele teme sunt deja disponibile:

 • Criterii de admisibilitate în cererile depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 • Aspecte privind anti-discriminarea
 • Dreptul de azil și CEDO
 • Dreptul afacerilor și drepturile omului
 • Precursori chimici
 • Sancțiuni comunitare și măsuri alternative la detenție
 • Contrafacerea produselor medicale și infracțiunile împotriva sănătății publice
 • Aplicarea relelor tratamente în lumina CEDO
 • Dreptul familiei și justiția adaptată minorilor
 • Infracţiunea motivată de ură şi discursul de incitare la ură
 • Cooperarea internațională în materie penală
 • Introducere în sistemul CEDO și CtEDO
 • Traficul de ființe umane
 • Justiția de tranziţie și drepturile omului
 • Ancheta prealabilă în lumina CEDO
 • Dreptul de proprietate

Auto-formarea

Resursele de auto-formare  sunt accesibile oricărui utilizator care a creat un cont pe platforma HELP Moodle. Materialele de formare sunt disponibile tuturor și includ:

Toate aceste materiale sunt disponibile în diferite limbi.