Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP) asistă statele membre ale Consiliului Europei (CoE) în implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Comitetului de Miniștri (2004) 4, cu Declarația de la Interlaken din 2010, cu Declarația de la Brighton din 2012, precum și cu Declarația de la Bruxelles din 2014.

Aceasta se realizează prin consolidarea capacității judecătorilor, avocaților și procurorilor din toate cele 47 de state membre de a aplica CEDO în exercitarea atribuțiilor lor profesionale curente.  Într-adevăr, juriștii care sunt fruntași în protecția drepturilor omului, inclusiv ale victimelor, trebuie să beneficieze de instruire de calitate înaltă.  Aceasta este necesar pentru a asigura că ei sunt informați actualizat cu standardele și practica Curții Europene pentru Drepturile Omului în continuă evoluție.  HELP își propune exact să ofere instrumente de instruire de calitate înaltă ajustată pentru toți juriștii Europeni. 

HELP este:
1. o Rețea de instituții naționale de instruire pentru judecători, procurori și avocați în 47 State Membre;
2. o platformă electronică de instruire în domeniul drepturilor omului;
3. o metodologie de instruire în domeniul drepturilor omului.

Rețeaua

 Rețeaua HELP, unica Rețea de Instruire pan-europeană de la persoană la persoană, include reprezentanți din Instituțiile Naționale de Instruire
pentru Judecători și Procurori (INI-uri) și Barourile de Avocați (BA-uri) a 47 state membre ale Consiliului Europei.

Rețeaua HELP este încredințată cu implementarea paragrafului 9.vi din Declarația de la Brighton și în acest sens trebuie să:

  • promoveze dezvoltarea și promovarea instruirii inițiale și continue a juriștilor privind standardele CEDO, după cum sunt interpretate în jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO);
  • să informeze despre cele mai bune practici și să ofere sugestii asupra curricula, materiale de instruire și metodologia de instruire pentru juriști, identificând tematici prioritare pentru activitățile de instruire viitoare.  Vezi mai mult pe Rețea. 

Platforma E-Learning (online)

O gamă largă de resurse de formare în domeniul CEDO, dezvoltate și colectate în cadrul Programului HELP, sunt disponibile online, traduse în limbile naționale ale statelor beneficiare.  Urmărirea jurisprudenței CtEDO, care evoluează rapid și extensiv, devine o provocare reală pentru juriști.  Programul HELP este, la fel, o platformă unde ei au posibilitatea să fie în pas cu evoluțiile jurisprudenței CtEDO prin intermediul actualizărilor ușor accesibile. 


Sunt două tipuri principale a resurselor de instruire HELP:

Cursuri de Instruire la Distanță sunt disponibile pentru grupurile selectate a juriștilor participanți la cursurile pilot moderate de tutori naționali certificați.  Lista cursurilor disponibile (inclusiv o descriere) este disponibilă în catalogul cursurilor. 


Resurse de auto-instruire sunt disponibile oricărui utilizator care are un cont pe platformă. 

Acestea includ manuale de formare atât în metodologia, cât și în conceptele cheie CEDO, precum și ghiduri, curricula standard, planuri de curs, prezentări, spețe și cursuri de e-formare pe diferite articole și teme CEDO.

HELP formare metodologia

Metodologia HELP ține cont de presiunea exercitată de lipsa timpului pentru profesioniștii din domeniul dreptului în activitatea zilnică. Valoarea adăugată a acesteia este că programele de formare sunt elaborate în funcție de necesități, pentru a satisface nevoile specifice de instruire ale participanților și ritmul acestora de asimilare, permițând flexibilitatea. Metodologia și resursele HELP sunt utilizate sistematic în toate activitățile de formare ale Consiliului Europei, organizate în statele membre, inclusiv în cadrul programelor comune UE/CoE.

HELP organizează sesiuni de formare a formatorilor, în scopul creșterii gradului de implicare a institutelor naționale de formare.