Rol

Punctele info HELP fac legătura între Secretariatul HELP și asociațiile naționale ale barourilor. Acestea acționează ca persoane de contact pentru avocați în ceea ce privește formarea în domeniul drepturilor omului.

Ca atare, ei organizează reuniuni periodice la nivel național pentru a evalua situația curentă a asociațiilor barourilor și pentru a evalua necesitățile avocaților pentru formarea în domeniul drepturilor omului. Ei ţin prezentări HELP pentru a introduce programul avocaților, actualizează informaţiile și materialele de formare relevante pentru HELP în limba lor națională și participă la conferința anuală HELP.

Punctele info HELP sunt în contact permanent cu Secretariatul HELP și prezintă rapoarte anuale.

 

Lista de Punct Info

Pagini Naționale Pagini Naționale

Urmează cursurile HELP online!

Înrolare gratuită la cursuri

Urmăriţi-ne Urmăriţi-ne