Metodologia și resursele HELP sunt utilizate în mod sistematic în toate activitățile de formare a Consiliului Europei în domeniul CEDO, organizate în țările beneficiare, inclusiv în cadrul programelor comune UE/CoE.

HELP organizează sesiuni de formare a formatorilor, în scopul creșterii gradului de implicare a institutelor naționale de formare.

 Metodologia HELP ia în considerare presiunea exercitată de lipsa de timp asupra profesioniștilor din domeniul dreptului în munca lor zilnică. Valoarea adăugată a acesteia este că elaborarea programelor se face în funcție de nevoile specifice şi este menită să satisfacă nevoile de instruire ale participanților și ritmul acestora de asimilare, permițând flexibilitatea.

Materialele de instruire sunt concepute de experți internaționali şi au scopul de a dezvolta abilitățile cognitive, inclusiv înțelegerea, abilitățile procedurale și mentale, permițând juriştilor să pună în practică cunoștințele dobândite în situații concrete. Un program-model este un curs complet şi interactiv, compus din module care abordează sub-teme.

Programele sunt dezvoltate în funcție de obiectivele de formare. Acestea reflectă nivelul minim al cerințelor așteptate până la sfârșitul cursului.

Programul principal este apoi adaptat de un tutore național la legislația națională și la profilul cursaţilor. El/ea va elabora, de asemenea, un capitol privind punerea în aplicare a dispozițiilor și a jurisprudenței UE la nivel național.

În cadrul proiectului pot fi lansate cursuri interdisciplinare, care presupun participarea altor profesioniști (specialiști în domeniul sănătății și a medicinei etc.).

La finalul cursului, se face o evaluare a materialelor, pe baza comentariilor participanților și a tutorelui. Cursul este, de asemenea, evaluat luând în considerare rata de eșec în efectuarea exerciţiilor, rezolvarea studiilor de caz etc. În acest mod se asigură înalta calitate a programului final, care poate fi apoi transformat într-o resursă de auto-formare, disponibilă oricărui jurist/utilizator al platformei HELP.

În cadrul aceluiași grup, nivelul cunoștințelor și al interesului poate fi diferit. Acesta este motivul pentru care fiecare program afișează resursele obligatorii (cerințele minime) și resursele suplimentare (opționale), pentru cei care doresc să aprofundeze tematica.

În plus, cursurile pot fi integrate în programele naționale ale institutelor de formare, ca formare obligatorie în domeniul drepturilor fundamentale. Pe termen lung, institutele (pentru magistraţi/avocaţi) vor elabora programe în conformitate cu metodologia HELP și mai aproape de nevoile utilizatorilor naționali.

Metodologia HELP este eficientă din punct de vedere al costurilor, deoarece formarea la distanță este mai puțin costisitoare decât formarea tradițională, în ceea ce priveşte dezvoltarea programului de formare la distanță și de formare mixtă și prin punerea acestora în aplicare. Într-adevăr, aceleași materiale pot fi utilizate pentru mai multe sesiuni și pentru un număr mare de participanți.

Un curs mediu de formare la distanță durează 3 luni, iar un nou modul este publicat de tutore la fiecare două săptămâni.

Principalele etape pot fi descrise după cum urmează:

 • Identificarea temei împreună cu partenerii naționali;
 • Selectarea țărilor în care va fi lansat un curs pilot;
 • Selectarea publicului țintă (judecători, avocați, procurori sau grupuri interdisciplinare);
 • Selectarea experților responsabili de dezvoltarea programului principal;
 • Organizarea a 3 sesiuni ale grupului de lucru pentru a permite experților să ajungă la un acord asupra unui plan de curs și a metodologiei cursului şi să distribuie atribuţiile și modulele în funcție de profilul și experiența acumulată;
 • Definirea obiectivelor de formare;
 • Dezvoltarea programului principal;
 • Dezvoltarea instrumentelor interactive și a aplicaţiilor (proiectarea e-learning);
 • Traducerea documentelor în limbile naționale;
 • Selectarea tutorelui național format pe metodologia HELP;
 • Decizia privind formatul cursului (formare la distanță sau mixtă);
 • Adaptarea programului principal la ordinea juridică națională de către tutore;
 • Selectarea participanților de către tutore în colaborare cu institutul național de formare;
 • Implementarea cursului în țările pilot;
 • Evaluarea cursurilor și a eficienței lor;
 • Certificarea comună eliberată de institutele naţionale de formare și HELP;
 • Revizuirea programului principal în funcție de evaluare;
 • Utilizarea programului principal ca material de auto-formare disponibil pe site-ul HELP.