Cilvēktiesības, demokrātija, tiesiskums
 

Eiropas Padome atbalsta izteiksmes un plašsaziņas līdzekļu brīvību, pulcēšanās brīvību, vienlīdzību un minoritāšu aizsardzību. Tā organizējusi kampaņas par tādiem jautājumiem, kā bērnu aizsardzība, naida runa globālajā tīmeklī, kā arī Eiropas lielākās minoritātes - romu tiesībām. Eiropas Padome palīdz dalībvalstīm cīnīties pret korupciju un terorismu, kā arī veikt nepieciešamās tieslietu sistēmas reformas. Eiropas Padomes ekspertu grupa konstitucionālajos jautājumos, kura pazīstama kā Venēcijas Komisija, piedāvā juridiskas konsultācijas valstīm visā pasaulē.

Eiropas Padome veicina cilvēktiesības ar starptautisku konvenciju palīdzību, piemēram, Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu un Konvenciju par kibernoziegumiem. Tā uzrauga dalībvalstu progresu šajā jomā un sniedz rekomendācijas ar neatkarīgu ekspertu uzraudzības institūciju starpniecību. Šodien neviena no Eiropas Padomes dalībvalstīm nepiemēro nāvessodu.
 

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Pārbaude

Eiropas Padome un 27 dalībvalstu Eiropas Savienība ir atšķirīgas organizācijas. Tomēr neviena valsts nekad nav pievienojusies Savienībai, pirms tam neiestājoties Eiropas Padomē.

Cik daudz dalībvalstu ir Eiropas Padomei?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Close

Nepareiza atbilde…

Close

Nepareiza atbilde…

Close

Pareiza atbilde!