Uz zila debesu fona zvaigznes veido apli, kas simbolizē savienību. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs - tās ir divpadsmit, kas simbolize perfekciju un pabeigtību, kā arī rada asociācijas ar Jēkaba dēliem apustuļiem, Hērakla varoņdarbiem un gada mēnešiem, utt.

Kopš tās dibināšanas 1949. gadā Eiropas Padome apzinājās nepieciešamību dot Eiropai simbolu, ar kuru tās iedzīvotāji varētu indentificēties. 1955. gada 25. oktobrī Parlamentārā asambleja vienbalsīgi apstiprināja emblēmu ar 12 zelta zvaigžņu apli uz zila fona. 1955. gada 9. decembrī Eiropas Padomes Ministru komiteja apstiprināja karogu ar zvaigznēm, kuru oficiāli atklāja tā paša gada 13. decembrī, Parīzē.
 

Visas Eiropas simbols

1983. gadā Eiropas Parlaments, savukārt, apstiprināja karogu, kuru bija izveidojusi Eiropas Padome, un rekomendēja, lai tas kļūtu par Eiropas Kopienas emblēmu. Eiropadome deva savu apstiprinājumu 1985. gada jūnijā. Eiropas Savienības institūcijas sāka šo karogu izmantot 1986. gadā.

Kopš tā laika Eiropas karogs ir kļuvis par sinonīmu politiskajam projektam, kas vieno eiropiešus, pārspējot to dažādību.

Eiropas karoga vēsture

Iedomājies Eiropas karogu

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Pārbaude

Kur atrodas Eiropas Padomes galvenā mītne?

  1. Briselē (Beļģijā)
  2. Strasbūrā (Francijā)
  3. Ženēvā (Šveicē)
Close

Nepareiza atbilde…

Close

Pareiza atbilde!

Close

Nepareiza atbilde…