Eiropas Padome un 27 dalībvalstu Eiropas Savienība ir atšķirīgas organizācijas. Tomēr neviena valsts nekad nav pievienojusies Savienībai, pirms tam neiestājoties Eiropas Padomē.

Cik daudz dalībvalstu ir Eiropas Padomei?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Close

Nepareiza atbilde…

Close

Nepareiza atbilde…

Close

Pareiza atbilde!

Kurā datumā tiek svinēta Eiropas Padomes gadadiena?

 1. 1. maijā
 2. 8. martā
 3. 5. maijā
Close

Nepareiza atbilde…

Close

Nepareiza atbilde…

Close

Pareiza atbilde!

No turpinājumā uzskaitītajām valstīm, kura nav Eiropas Padomes locekle?

 1. Šveice
 2. Ukraina
 3. Baltkrievija
Close

 Nepareiza atbilde…

Close

Nepareiza atbilde…

Close

 Pareiza atbilde!

Kurš no vadošiem politiķiem, sniedzot runu Eiropas Padomē, nosauca šo ēku par "Eiropas kopējām mājām"?

 1. Vinstons Čērčils 1949. gadā
 2. Mihails Gorbačovs 1989. gadā
 3. Vaclavs Havels 1995. gadā
Close

  Nepareiza atbilde…

Close

  Pareiza atbilde!

Close

  Nepareiza atbilde…

Eiropas Padome ir izstrādājusi neskaitāmus likumdošanas dokumentus, kuri pazīstami kā līgumi (konvencijas, hartas, vienošanās). Cik daudz līgumus Eiropas Padome uz doto brīdi ir izstrādājusi?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Close

Nepareiza atbilde…

Close

Pareiza atbilde!

Close

Nepareiza atbilde…

Kur atrodas Eiropas Padomes galvenā mītne?

 1. Briselē (Beļģijā)
 2. Strasbūrā (Francijā)
 3. Ženēvā (Šveicē)
Close

Nepareiza atbilde…

Close

Pareiza atbilde!

Close

Nepareiza atbilde…

Cik daudz vietējo valodu Eiropā ir kopumā?

 1. Līdz 100
 2. Starp 100 un 200
 3. Vairāk nekā 200
Close

  Nepareiza atbilde…

Close

  Nepareiza atbilde…

Close

  Pareiza atbilde!

Esot lielākā Eiropas politiskā organizācija - cik daudz Eiropas pilsoņu Eiropas Padome pārstāv?

 1. 500 miljonus
 2. 700 miljonus
 3. 1046 miljonus
Close

  Nepareiza atbilde…

Close

  Pareiza atbilde!

Close

  Nepareiza atbilde…

Kurš gads pieredzēja Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas parakstīšanu, kas ir pirmais starptautiskais likumdošanas dokuments, kas garantē cilvēktiesību aizsardzību?

 1. 1950. gads
 2. 1951. gads
 3. 1957. gads
Close

  Pareiza atbilde!

Close

  Nepareiza atbilde…

Close

  Nepareiza atbilde…

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.