ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტისსაქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება და ეროვნული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისობაში მოყვანა ევროპულ სტანდარტებთანმიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა საქართველოში. პროექტი მიზნად ისახავს სისხლის მართლმსაჯულების სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანითა და იურისტების შესაძლებლობების გაძლიერებით ამ სისტემის ეროვნულ დონეზე სათანადოდ გამოსაყენებლად. პროექტი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებისთვის განკუთვნილი პროგრამული თანამშრომლობის ფორმატში.


პროექტის ხანგრძლივობა
1 ივლისი, 2015 წელი - 31 დეკემბერი, 2018 წელი

 

პარტნიორები
იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს პროკურატურა, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, თბილისის საქალაქო სასამართლო, რაიონული სასამართლოები, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

ვინ მიიღებს სარგებელს?

  • საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ უფლებების გათანაბრებითა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გაუმჯობესებული სისტემით;
  • საქართველოში მოღვაწე მოსამართლეები, პროკურორები და ადვოკატები, რომლებსაც მიეცემათ შესაძლებლობა რომ გამოიყენონ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში;
  • პოლიტიკაში ჩართული გადაწყვეტილების მიმღები პირები.

როგორ იმუშავებს პროექტი?

  • ორმხრივი მუშაობითა და გამოცდილების მრავალმხრივ გაზიარებით;
  • განსაკუთრებული აქცენტითა და მიდგომით საერთო საკითხებზე;
  • შესაძლებლობების გაძლიერების ინსტრუმენტებსა და ექსპერტიზაზე ყურადღების გამახვილებით.

პროექტის საქმიანობები
- რეფორმებისა და სამართლებრივი ექსპერტიზისთვის რეკომენდაციების შემუშავება;
- სასწავლო ვიზიტები, ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები;
- შესაბამისი მასალის თარგმნა ქართულ ენაზე.