ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემის (HUDOC) ქართულენოვანი ვერსიის პრეზენტაცია

20 დეკემბერი 2018

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ორგანიზებით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გაიმართა სისტემის ქართულენოვანი ვერსიის პრეზენტაცია. შეხვედრა გახსნეს კრისტიან...

Read More

HELP-ის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალი

17 დეკემბერი, 2018

17 დეკემბერს ოცმა მოსამართლის ასისტენტმა მიიღო HELP-ის (Human Rights Education for Legal Professionals) კურსის „განაჩენის დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე“ წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. მონაწილეებმა ორი თვის განმავლობაში გაიარეს ინტენსიური ონლაინ-კურსი თემაზე „განაჩენის...

Read More

ვაგრეძელბთ ტრენინგების სერიას გამოხატვის თავისუფლების თემაზე

2018 წლის 17-18 ნოემბერს საერთაშორისო და ადგილობრივი კონსულტანტების ჩართულობითა და იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით, გაიმართა ორდღიანი სემინარი თემაზე “გმოხატვის თავისუფლება”. სემინარში მონაწილეობა მიიღო 22-მა მოსამართლემ. ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა მონაწილეებისთვის მიეწოდებინა...

Read More

მოსამართლეები ეცნობიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლეს პრეცედენტულ სამართალს

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ორგანიზებით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან თანამშრომლობით და ყველა ინსტანციის 30 მოსამართლის ჩართულობით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლესი პრეცედენტული სამართალი და ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკა“. 30 ნოემბერს...

Read More

არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა

26-27 და 29-30 ნოემბერს, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების ჩართულობით, პროკურორების ორი ჯგუფისთვის ჩატარდა ტრენინგები თემაზე „არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა“. ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა ორმოცი მონაწილისთვის მიეწოდებინა ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე როგორიცაა ადამიანის უფლებათა...

Read More

HELP-ის კურსი განაჩენის დასაბუთების შესახებ

23 ოქტომბერს ევროკავშირმა და ევროპის საბჭომ, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით, ოფიციაულრად გახსნეს HELP-ის ონლაინ კურსი განაჩენის დასაბუთების შესახებ. HELP-ის ონლაინ კურსი შემუშავდა მოსამართლეების საჭიროებებზე დაყრდნობით, რომლებსაც მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში ადამიანის უფლებათა...

Read More

გამოხატვის თავისუფლება: ორდღიანი სემინარის მთავარი თემა

2018 წლის 29-30 ოქტომბერს საერთაშორისო და ადგილობრივი კონსულტანტების ჩართულობითა და პროკურატურის მთავარ ოფისთან თანამშრომლობით, ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი თემაზე “გმოხატვის თავისუფლება”. ტრენინგს დაესწრნენ 30-მდე ერთგვაროვანი სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პროკურორები...

Read More

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების გაძლიერება სტუდენტებში

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ხელშეწყობით და იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით, ჩატარდა საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის შეჯიბრი საქართველოს უნივერსიტეტების იურიდიული ფაკულტეტის სტუნდეტებისთვის. 2018 წლის 21-22 ივლისს კახეთის რეგიონში გაიმართა შეჯიბრის ნახევარფინალური და...

Read More

ტრენინგი პროკურორებისათვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან საკომუნიკაციო სტანდარტების შესახებ

headline 12-13 ივლისი 2018

2018 წლის 12-13 ივლისს ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს მიერ საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენინგი 35 პროკურორისთვის “სისხლის სამართლის საქმეებზე კომუნიკაციის სტანდარტები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებთან”. ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა პროკურორების...

Read More

მოსამართლეები ეცნობიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლეს პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებს

4 -15 July 2018

2018 წლის 14-15 ივლისს ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა ორდღიანი სემინარი ქართველი მოსამართლეებისთვის. სემინარის მიზანს წარმოადგენდა მოსამართლეების მხარდაჭერა ეროვნულ სასამართლო გადაწყვეტილებებში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლესი პრაქტიკის გამოყენებაში და...

Read More

ოფისი საქართველოში

ჭავჭავაძის გამზირი 34
პიქსელის ბიზნეს ცენტრი, მე-8 სართული
თბილისი 0179, საქართველო

+99532 291 38 70/ 71/ 72

+99532 291 38 74

informtbilisi@coe.int

http://www.coe.ge

იხილეთ მისამართი Google Map-ზე