ტენდერი კერამიკული ღუმელების, მოწყობილობების და მასალების შეძენაზე

14 მარტი 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
ტენდერი კერამიკული ღუმელების, მოწყობილობების და მასალების შეძენაზე

პროექტის „ჯანდაცვის უზრუნველყოფის გაუმჯობესება საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში, ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს ტენდერი კერამიკული ღუმელების, დანადგარებისა და მასალების შეძენაზე. 

წინამდებარე ტენდერი დაყოფილია შემდეგ ლოტებად:

ლოტი 1:  კერამიკული ღუმელი

ლოტი 2: კერამიკული მასალები (ღუმელის თაროები, კერამიკის ყალიბი სხვადასხვა ფორმის)

ლოტი 3: მოწყობილილობა (სტელაჟი ლითონის თაროებით)

ტენდერში მონაწილეობის პირობები და სხვა საჭირო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილებში.

 

ინფორმაცია ტენდერის შესახებ

ხელშეკრულება

ინფორმაცია სატენდერო დოკუმენტების შევსებაზე

 

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 7 აპრილი. განაცხადი და ყველა დამატებითი საბუთი უნდა გაიგზავნოს მხოლოდ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე [email protected].  გთხოვთ, სათაურში მიუთითოთ შემდეგი ტექსტი: “Tender -Procurement of Kilns, Ceramic Supplies and Equipment”. სხვა მისამართზე გაგზავნილი განაცხადები ავტომატურად გამოირიცხება ტენდერიდან.

მიმდინარე ტენდერის შესახებ კითხვების გაგზავნა შესაძლებელია ინგლისურ ენაზე, განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადამდე არაუგვიანეს 6 (ექვსი) სამუშაო დღით ადრე, შემდეგ მისამართზე [email protected].  გთხოვთ, სათაურში მიუთითოთ შემდეგი ტექსტი: “Questions – Tender on Procurement of Kilns, Ceramic Supplies and Equipment”.