Տեսահոլովակը հասանելի է մի քանի լեզուներով:

Բուլղարիայի - ֆրանսերեն - հունարենը- նորվեգական - Լեհերեն- Ռուսաց - Իսպաներեն- Ուկրաինան

Իրավաբան մասնագետների համար մարդու իրավունքների ուսուցման (HELP) եվրոպական ծրագիրն աջակցում է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում Մարդու իրավունքների  եվրոպական կոնվենցիայի  (ՄԻԵԿ) ազգային մակարդակով կիրառմանը՝ համաձայն Նախարարների կոմիտեի 2004 թվականի  հանձնարարականի, Ինտերլակենի 2010 թվականի,  Բրայթոնի 2012 թվականի և Բրյուսելի 2014 թվականի հռչակագրերի:

Միտումը բոլոր 47 անդամ երկրներում իրավաբանների, փաստաբանների, դատավորների և դատախազների կողմից առօրյա աշխատանքում ՄԻԵԿ-ի դրույթների կիրառման հնարավորությունների ընդլայնումն է: Անշուշտ, իրավաբանների համար, ովքեր մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջամարտիկներ են, բարձր որակի վերապատրաստումը պետք է արդյունավետ լինի։

Կարդալ ավելին

HELP-ը 28 երկրում

Իրավաբան մասնագետների համար մարդու իրավունքների ուսուցման (HELP) եվրոպական ծրագիրը Եվրոպական միության անդամ 28 պետություններում (HELP-ը 28 երկրում) աջակցում է ԵՄ իրավաբան մասնագետներին՝ ձեռք բերելու գիտելիք և հմտություններ՝ ինչպես կիրառել, համադրել  ԵՄ հիմնարար իրավունքների խարտիան (Խարտիա), Մարդու իրավունքների եվրապական կոնվենցիան (ՄԻԵԿ) և Եվրոպական սոցիալական խարտիան (ԵՍԽ)։  Ավելին, իրավաբան մասնագետները կծանոթանան եվրոպական իրավաբանությանը։ Այն նաև ԵՄ-ում ամրապնդում է ազգային ինստիտուտների (NTI) և իրավաբանների ընկերակցությունների (BA)  HELP-ի ցանցը։

Կարդալ ավելին