Back Osvědčení českým advokátům o absolvování kurzu přijatelnosti stížností k ESLP

Osvědčení českým advokátům o absolvování kurzu přijatelnosti stížností k ESLP

Celkem 22 českých advokátů obdrželo dne 27. května 2014 na půdě České advokátní komory osvědčení o úspěšném absolvování kurzu přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Kurz společně pořádali Rada Evropy (program HELP) a Česká advokátní komora.

Setkání k příležitosti předání osvědčení zahájil JUDr. Antonín Mokrý, místopředseda představenstva České advokátní komory, jehož podpora již od počátku doprovázela vzdělávací kurz. Vedení kurzu zaštítil vládní zmocněnec České republiky před Evropským soudem pro lidská práva - JUDr. Vít A. Schorm, bez jehož podpory a odhodlání by kurz nemohl být úspěšný.

Paní Natacha De Roeck, zástupce programu HELP, předala účastníkům kurzu osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a vyzvedla, že jedním z hlavních důvodu setkání bylo také vzdát hold JUDr. Janě Wurstové, která byla vždy oddaná hodnotám Rady Evropy a roli České advokátní komory v ní.

Kurz přijatelnosti stížností je jedním z prvních kurzů distančního vzdělávání pro advokáty. Jeho cílem je nejen snížit počet nepřijatelných stížnosti k Evropskému soudu, ale také zvýšit povědomí právnické veřejnosti o podmínkách přijatelnosti stížností a jednacího řádu Soudu. Je totiž stěžejní, aby advokáti, kteří zastupují individuální stěžovatele, byli s to řádně rozpoznat, zda věc jejich klienta splňuje podmínky přijatelnosti a jaké vnitrostátní prostředky nápravy musejí nejprve vyčerpat.

Vzdělávací kurz programu HELP byl původně vytvořen v anglickému jazyce a následně přizpůsoben podmínkám šesti pilotních zemí, včetně České republiky. Kvalitu projektu zajišťoval pan Jeremy McBride, advokát (Barrister, Monckton Chambers), zastupující zejména před Evropským soudem pro lidská práva a Výborem OSN pro lidská práva.

Účastníci kurzu se ve svém hodnocení shodli na vysoké kvalitě obsahu kurzu, ve kterém nalezli nejen detailní informace o přísných podmínkách přijatelnosti, ale také příslušnou judikaturu Evropského soudu. Ocenili by však, pokud by učební materiál byl více zaměřen na vnitrostátní právní řád.

Organizátoři připravují opakování vzdělávacího kurzu pro další české advokáty a zpřístupňují učební materiál v českém jazyce ve výukové části webu programu HELP.

Praha, Česká republika 27/05/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page