Դերը

Դատավորների և դատախազների հետ աշխատանքների համակարգողները ապահովում են HELP-ի քարտուղարության և ազգային ուսումնական հաստատությունների միջև կապը: Վերջիններս մարդու իրավունքների ոլորտում կազմակերպվող ուսումնական դասընթացներով դատավորների և դատախազների կոնտակտային անձինք են:

Համակարգողները ազգային մակարդակով պարբերաբար հանդիպումներ են կազմակերպում, գնահատելու համար ազգային ուսումնական հաստատությունների ընթացիկ իրավիճակը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների հարցերով ուսուցման ոլորտում դատավորների և դատախազների կարիքները: Նրանք դատավորներին և դատախազներին ներկայացնում են HELP ծրագիրը, ազգային լեզվով ներբեռնում են HELP-ին վերաբերող տեղեկատվություն և ուսումնական նյութեր, մասնակցում են HELP-ի տարեկան կոնֆերանսին:

HELP-ի համակարգողները կանոնավոր կապի մեջ են գտնվում HELP-ի քարտուղարության հետ և վերջինիս են ներկայացնում տարեկան հաշվետվություններ:

Համակարգողների ցանկը

Ազգային էջեր Ազգային էջեր

Անցնել HELP առցանց դասընթաց

Անվճար դասընթացի գրանցում

Հետևեք մեզ Հետևեք մեզ