Դերը

Փաստաբանների հետ աշխատանքների համակարգողները ապահովում են կապը HELP-ի քարտուղարության և ազգային ուսումնական հաստատությունների միջև: Վերջիններս մարդու իրավունքների ոլորտում կազմակերպվող ուսումնական դասընթացներով փաստաբանների կոնտակտային անձինք են:

Համակարգողները ազգային մակարդակով պարբերաբար հանդիպումներ են կազմակերպում գնահատելու համար ազգային ուսումնական հաստատությունների ընթացիկ իրավիճակը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների հարցերով ուսուցման ոլորտում փաստաբանների կարիքները: Նրանք փաստաբաններին ներկայացնում են HELP ծրագիրը դատավորներին և դատախազներին, ազգային լեզվով ներբեռնում են HELP-ին վերաբերող տեղեկատվություն և ուսումնական նյութեր, մասնակցում են HELP-ի տարեկան կոնֆերանսին:

HELP-ի համակարգողները կանոնավոր կապի մեջ են գտնվում HELP-ի քարտուղարության հետ և վերջինիս են ներկայացնում տարեկան հաշվետվություններ:

 

Համակարգողների ցանկը

Ազգային էջեր Ազգային էջեր

Անցնել HELP առցանց դասընթաց

Անվճար դասընթացի գրանցում

Հետևեք մեզ Հետևեք մեզ