Back

Internationella dagen mot våld mot kvinnor (25 november 2018)

Uttalande av ministerkommitténs finländska ordförandeskap
MINISTERKOMMITTÉNS ORDFÖRANDESKAP Strasbourg 25 November 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Finlands utrikesminister Timo Soini

Finlands utrikesminister Timo Soini

Den 25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor och flickor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. I dag, under den internationella dagen mot våld mot kvinnor, måste vi alla förenas och vidta åtgärder för att utplåna denna fullständigt oacceptabla plåga.
 

Våldet kan ta många former – från våld i hemmet till trafficking, från sexuellt våld till barnäktenskap, könsstympning och kvinnomord. Våld skadar alla offer och får långtgående konsekvenser för både familjer och samhälle. Våld leder till långsiktig påverkan på fysisk och mental hälsa samt kostnader för tjänster och förlorade arbetsdagar för såväl individer som samhälle.

Europarådets Istanbulkonvention[1] är ett modernt, genomgripande och effektivt instrument för att förhindra våld mot kvinnor och våld i hemmet, samt för att skydda offer och straffa förövare. Ministerkommitténs finländska ordförandeskap uppmanar alla stater att utan dröjsmål ratificera och implementera Istanbulkonventionen.

Det finländska ordförandeskapet uppmanar alla att eliminera våld mot kvinnor och flickor samt dess grundläggande orsaker från samhället. Det främjar även andra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla samhällsmedlemmar.

[1] Den fullständiga benämningen är: Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.


follow us follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on Twitter @coe on Twitter