Garden policy: CZECH REPUBLIC

 Institution(s) in charge

Národní památkový ústav (Institute of National Heritage), Valdštejnské náměstí 3/162, 118 01 Praha 1, www.npu.cz (www.nczk.cz)

This institution is responsible only for the Monuments of Garden Art that is under its authority, other institutions administrating Monuments of Garden Art are mainly regions, municipalities, museums, educational institutions etc.

 

 Other actors

a) Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži (MCZK- Methodical Center of Garden Culture in Kromeriz) při NPÚ ÚOP v Kroměříži, Generála Svobody 39, 767 01 Kroměříž, www.nczk.cz

MCZK represents the multidiscipline centre for the renovation and care about Monuments of Garden Art in the Czech Republic. It is on of methodical centres of the Institute of National Heritage.

b) Other independent organizations administrating their own gardens (for example : Bylinková
zahrada ve Valticích – Garden of Herbs in Valtice
, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Association for garden and landscape creation)

 

 Relevant legislation

 • Act n. 20/1987 Coll. about State Custody (o státní památkové péče)
 • Act n. 114/1992 Coll. about Protection of the Nature and Landscape (o ochraně přírody a krajiny)
 • The Florence Charter (1981)

 

 Protection measures

a) Protected garden: Yes, (UNESCO, monument of national heritage/ monument of cultural heritage, area of cultural heritage, municipal heritage reservation/protected area (MPR, MPZ)

b) Number of protected gardens: about 1 100

c) System of protection: see n° 3

d) Statute of gardens: It is not possible to provide

 

 Existing inventorie(s) 

Nothing on national level, not existing for the whole Czech Republic

 

 Online information

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži (MCZK- Methodical Center of Garden Culture in Kromeriz) při NPÚ ÚOP v Kroměříži, (www.nczk.cz)

The video (pictures) material (current state, previous stages) of single gardens exists. Also historical iconographic information is in a lot of cases available. There is not a single electronic evidence or database.

 

 Specialised training

a) MENDELU – Zahradnická fakulta v Lednici – Faculty of Gardening in Lednice (University)

b) VŠ Zemědělská v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – Katedra zahradní a krajinné architektury (Faculty of Agrobiology, Food and Nature Resources of the Agricultural University in Prague, Institute of Garden and Landscape Architecture)

c) Česká zahradnická akademie Mělník – Czech Academy of Gardening in Mělník – secondary and higher secondary education

 

 Awareness-raising actions

a) name of the event: Víkend otevřených zahrad (The Weekend of Open Gardens)

b) Level: national

c) Dates: the second weekend in June

d) Targeted audiences : public

e) Website: www.vikendotevrenychzahrad.cz/

Educational programs and seminars of different institutions (Institute of National Heritage, Bothanical Gardens, museums, relevant educational institutions etc.)

 

Terminology tools:

As a part of the research in NAKI programme (National and Cultural Identity) the glossary is under construction and should be available on www.nczk.cz at about April 2016.

 

 Documentation

 • PACÁKOVÁ, Božena a PETRŮ, Jaroslav. Zahrady a parky v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha : 2004. ISBN 80-7277-279-1 (Gardens and Parks in Bohemia, Moravia and Slezia)
 • PACÁKOVÁ, Božena. Pražské zahrady a parky. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha : 2000. ISBN 80-902910-0-7(Prague Gardens and Parks)
 • PAVLÁTOVÁ, Marie a EHRLICH, Marek. Zahrady a parky Jižních Čech. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha : 2004. ISBN 80-902910-65 (Gardens and Parks of the South Bohemia)

Other 

 • Metodiky MCZK (ke stažení na webu www.nczk.cz) – Methodics of MCZK
 • GOJDA, Martin et. al. Archeologický výzkum památek zahradního umění. Národní památkový ústav, Praha: 2015. ISBN 978-80-7480-030-6. (Archaeological Research of Monuments of Garden Art)
 • HUDEC, Petr et. al. Způsoby prezentace památek zahradního umění. Národní památkový ústav, Praha: 2015. ISBN 978-80-7480-028-3. (Presentation Methods of Monuments of Garden Art)
 • HUDEC, Petr et. al. Způsoby edukačního využití památek zahradního umění. Národní památkový ústav, Praha: 2015. ISBN 978-80-7480-029-0. (Educational Use of Monuments of Garden Art)
 • STRAKOVÁ, Marie et. al. Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění. Národní památkový ústav, Praha: 2015. ISBN 978-80-7480-031-3. (Lawns and Meadows in Garden Herigate)
 • KŘESADLOVÁ, Lenka et. al. Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění. Národní památkový ústav, Praha: 2015. ISBN 978-80- 7480-032-0. (Plants in Pots and the Constructions for their Hibernation in Monuments of Garden Art)
 • ZLATUŠKA, Karel et. al. Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění. Národní památkový ústav, Praha: 2015. ISBN 978-80-7480-033-7. (Unsolid paths in Monuments of Garden Art)
 • KREJČIŘÍK, Přemysl a KŘESADLOVÁ, Lenka. Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění. Národní památkový ústav, Praha: 2015. ISBN 978-80-7480-034-4. (Restauration of High Shaped Walls in Monuments of Garden Art)

Other Methods (financed by Ministry of Culture – NAKI – National and Culture Identity)
www.nczk.cz

 • KUČOVÁ, Věra et. al. Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. Národní památkový ústav, Praha: 2014. ISBN 978-80-7480-022-1 (Methodics of Standardized Report on Area of Landscape Heritage)
 • SEDLÁČEK, Josef tt. Al. Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny,
 • MENDELU, Lednice : 2015. (Methodics of Evaluation of Influences on Area of Landscape Heritage)
 • SALAŠOVÁ, Alena et. al. Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny.
 • MENDELU, Lednice : 2015 (Methodics of Monitoring of State of Area of Landscape Heritage)
 • KUČA, Karel et. al. Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón. Národní památkový ústav, Praha : 2015. ISBN 978-80-7480-027-6 (Methodics of Planning of Protection of Area of Landscape Heritage)
 • PEŠTA, Jan et. al. Stavebně-historický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění. VUKOZ, Průhonice : 2015 (Architectural, Historical and Archaeological Exploration and Evaluation of Architectural, Technical and Historical Objects in Monuments of Garden Art)
 • BULÍŘ, Pavel et. al. Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění. VUKOZ, Průhonice: 2014 (Evidence and Evaluation of Vegetation Elements in Monuments of Garden Art)
 • HENDRYCH, Jan et. al. Metodika mapování, evidence, dokumentace, péče a ochrany významných alejí a jejich dřevin. VUKOZ, Porůhonice : 2015 (Methodics of Mapping, Evidence, Documentation, Custody and Protection of Eminent Alleys and their woods)
 • SOJKOVÁ, Eva et. al. Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón.
 • VUKOZ, Průhonice : 2015 (Principles of Protection and Restoration of Viridity of Municipal Heritage Areas)
 • SOJKOVÁ, Eva et Šiřina, Petr. Hodnocení zeleně městských památkových zón. VUKO, Průhonice: 2014 (Evaluation of Viridity of Municipal Heritage Areas)
 • KULIŠŤÁKOVÁ, Lenka et. al. Metodika identifikace komponovaných krajin. MENDELU, Brno, 2014. ISBN 978-80-7375-997-1 (Methodics of Identification of Composed Landscapes)
 • Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury – Architecturalhistorical Exploration of Monument of Lanscape Architecture (process of certification takes place)
 • Metodika pasportizace památek zahradního umění – Methodics of Pasportization of Monuments of Garden Art (process of certification takes place)
 • Metodika prostorové analýzy památek zahradního umění – Methodics of Analyses of Area of Monuments of Garden Art (process of certification takes place)
 • Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění – Methodics of Identification of Values of Monuments of Garden Art (process of certification takes place
 • Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění – Management – Plan of Protection of Heritage Values of Monument of Garden Art (process of certification takes place)