Текст документу розроблений Радою Європи і використовується з її дозволу. Цей неофіційний переклад публікується за домовленістю за Радою Європи, але під єдиноосібну відповідальність перекладача.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Права дітей

Стратегія Ради Європи з прав дитини (2016-2021) - Sofia Strategy

Тематичний інформаційний бюлетень права дітей

Конвенція про захист прав людини та основних свобод - ETS No. 5

Європейська конвенція про здійснення прав дітей - ETS No. 160

Паспорт на твої права (2013)

Я маю права, ти маєш права, він/ вона має права... (2013) - A4 leaflet / A2 poster


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Навчання у сфері прав людини

Democracy and human rights start with us - Brochure

Democracy and human rights start with us - Guidelines for educators


Child participation / La participation des enfants / Участь дітей

Рекомендація CM/ Rec (2012)2 Комітету міністрів державам-членам щодо участі дітей та молоді до 18 років - CM/Rec(2012)2

 "Слухай – Дій – Змінюй" - Посібник Ради Європи з питань участі дітей для фахівців, що працюють заради дітей і з дітьми /  Handbook on child participation for professionals working for and with children


Sexual violence / La violence sexuelle / Сексуальне насильство

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення - ETS No. 201

Lanzarote Convention information leaflet

Пояснювальний висновок щодо застосовності Лансаротської конвенції до сексуальних злочинів щодо дітей, яким сприяє використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

Контрольний список - Основні зобов’язання держав за Лансаротською конвенцією про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства - Checklist

Заява голови та заступниці голови Ланцаротського комітету про посилення захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства під час пандемії коронавірусу COVID-19

Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA):
A Model National Response (WeProtect)

Kiko and the Hand /  Кіко та Рука - TV spot

Tell someone you trust / Розкажи дорослому, якому довіряєш - Video

Start to talk / Почни говорити - Video

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

So, this is sexual abuse? / Тож це сексуальне розбещення? - Leaflet

Kiko and the Manymes / Kiko i Всюдия - Book

Kiko and the Manymes / Kiko i Всюдия - Guidelines

Kiko and the Manymes / Kiko i Всюдия - TV spot


Violence (other) / La violence (autre) / Інше насильство

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами - ETS No. 210

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми - ETS No. 197

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню - ETS No. 126

Керівні принципи політики Ради Європи щодо комплексних національних стратегій із захисту дітей від насильства - CM/Rec(2009)10


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Тілесні покарання та позитивне батьківство


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Правосуддя, дружнє до дитини


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Охорона здоров’я та соціальні послуги, дружні до дітей

Рекомендація Права дітей та соціальні послуги, дружні до дітей і сімей - (CM/Rec(2011)12)


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Альтернативний догляд за дітьмиe

Discover your rights! Booklet

Discover your rights! Leaflet

Discover your rights! Poster

Забезпечення дотримання прав дітей, що проживають у дитячих закладах - A4 leaflet on the rights of children living in residential institutions


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Діти та Інтернет

Посібник з питань прав дитини в цифровому середовищі для органів державної влади / Handbook for policy makers  on the rights of the child in the digital environment

Рекомендація Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі (CM/Rec(2018)7)

Буклет «Дізнайся про свої права в цифровому середовищі» / Leaflet "Learn about your rights in the digital environment"

Відеоурок 1 - Захист дітей онлайн / Digital parenting

Відеоурок 2 - Сексуальний шантаж / Sextortion

Відеоурок 3 - Секстинг / Sexting

Відеоурок 4 - Секс-чатинг / Sex-chatting

Відеоурок 5 – Грумінг / Grooming

Відеоурок 6 - Зображення сексуального характеру, що використовуються для помсти / Sexualised images used in revenge

Посібник з Інтернет-грамотності / Internet Litercay Handbook

Through the Wild Web Woods - game

Through the Wild Web Woods - Teachers Guide