Текст документу розроблений Радою Європи і використовується з її дозволу. Цей неофіційний переклад публікується за домовленістю за Радою Європи, але під єдиноосібну відповідальність перекладача.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Права дітей

Стратегія Ради Європи з прав дитини (2016-2021) - Sofia Strategy

Конвенція про захист прав людини та основних свобод - ETS No. 5

Європейська конвенція про здійснення прав дітей - ETS No. 160

Паспорт tна твої права (2013)

Я маю права, ти маєш права, він/ вона має права... (2013) - A4 leaflet / A2 poster


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Навчання у сфері прав людини

Democracy and human rights start with us - Brochure

Democracy and human rights start with us - Guidelines for educators


Child participation / La participation des enfants / Участь дітей

Рекомендація CM/ Rec (2012)2 Комітету міністрів державам-членам щодо участі дітей та молоді до 18 років - CM/Rec(2012)2


Sexual violence / La violence sexuelle / Сексуальне насильство

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення - ETS No. 201

Kiko and the Hand - TV spot

Tell someone you trust - Video


Violence (other) / La violence (autre) / Інше насильство

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами - ETS No. 210

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми - ETS No. 197

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Тілесні покарання та позитивне батьківство


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Правосуддя, дружнє до дитини


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Охорона здоров’я та соціальні послуги, дружні до дітей


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Альтернативний догляд за дітьмиe

Discover your rights! Booklet

Discover your rights! Leaflet

Discover your rights! Poster

Забезпечення дотримання прав дітей, що проживають у дитячих закладах - A4 leaflet on the rights of children living in residential institutions


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Діти та Інтернет

Рекомендація Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі (CM/Rec(2018)7)

Through the Wild Web Woods - game

Through the Wild Web Woods - Teachers Guide