Metnin menşei Avrupa Konseyi olup, metin Avrupa Konseyinin izniyle kullanılmaktadır. Resmi olmayan bu çeviri Avrupa Konseyi ile yapılan düzenleme uyarınca, ancak sorumluluğu tamamen çevirmene ait olarak yayınlanmaktadır.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Çocuk hakları

Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi (2016-2021) - Sofia Strategy

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme - ETS No. 5

Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi - ETS No. 160

Sahip olduğunuz haklarınız için: pasaport

Haklarım var - Brochure


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / İnsan hakları eğitimi


Child participation / La participation des enfants / Çocukların katılımı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin üye ülkelere gönderdiği, 18 yaşından küçük çocukların ve gençlerin katılımına ilişkin CM/Rec(2012)2 sayılı Avrupa Konseyi tavsiye Kararı


Sexual violence / La violence sexuelle / Cinsel şiddet

Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi - ETS No. 201

Lanzarote Convention information leaflet

Lanzarote Komitesi Başkanı ve Başkan Yardımcılarının, COVID-19 salgını sürecinde çocukların cinsel sömürüye ve istismara karşı korunmalarına yönelik tedbirlerin güçlendirilmesine ilişkin açıklaması

Kiko and the Hand - TV spot

Kiko and the Hand - Book

Kiko and the Hand - Guidelines for Parents

Kiko and the Hand - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko and the Hand - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko and the Manymes / Kiko ve Binben - Book

Kiko and the Manymes / Kiko ve Binben - Guidelines

Kiko and the Manymes / Kiko ve Binben - TV spot


Violence (other) / La violence (autre) / Şiddet (diğer tür)

Kadına Yönelik Siddet ve Aile Đçi Siddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözlesmesi - ETS No. 210

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi - ETS No. 197

Đskencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözlesmesi - ETS No. 126

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehber i- CM/Rec(2009)10


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Bedensel ceza ve pozitif ebeveynlik


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Çocuk dostu adalet

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber - Guidelines of the Committee of Ministers on child-friendly justice


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Çocuk dostu sağlık hizmetleri ve çocuk dostu sosyal hizmetler

Çocuk dostu sağlık hizmetleri - Guidelines on child-friendly healthcare

Bakanlar Komitesinin üye ülkelere gönderdiği, çocuk hakları ve çocuk ve aile dostu sosyal hizmetlere ilişkin CM/Rec(2011)12 sayılı Tavsiye Kararı - CM/Rec(2011)12 on child-friendly social services


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Alternatif bakım sağlanan çocuklar


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Çocuklar ve internet

Dijital ortamdaki haklarınızı öğrenin - Leaflet

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin üye ülkelere gönderdiği, dijital ortamda çocuk haklarına saygı, çocuk haklarının korunması ve bu hakların kullanılmasına ilişkin Kılavuzla ilgili sayılı Tavsiye Kararı (CM/Rec(2018)7)

Through the Wild Web Woods - Game

Through the Wild Web Woods - Teachers Guide