Text creat de, și folosit cu permisiunea Consiliului Europei. Această traducere neoficială este publicată în acord cu Consiliul Europei, dar cu responsabilitatea unică a traducătorului.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Drepturile copilului

Tangram booklet / Broşură tangram

Convenţia apărării Drepturilor Omului şi Libertăţilor fundamentale  - ETS No. 5

Manual de drept european privind drepturile copilului - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book

Passport to your rights / Pasaport drepturile tale

I have rights Leaflet / Eu am dreptur pliant


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Educația privind drepturile omului

Democrația și drepturile omului încep cu noi - Carta pentru toţi – Broşură

Democracy and human rights Booklet / Democrația și drepturi omului Broşură

Descopera universul unei Europe Mari (2013) – Broşură


Child participation / La participation des enfants / Participarea copiilor

Recomandarea CM/Rec(2012)2 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind participarea copiilor și a tinerilor sub 18 ani


Sexual violence / La violence sexuelle / Violența sexuală

Lanzarote Convention Booklet / Convenţia Lanzarote Brosura

Lanzarote Convention Leaflet / Convenţia Lanzarote pliant

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale - ETS No. 201

Leaflet Barnahus pliant

Listă de verificare - Principalele obligații ale statelor în temeiul Convenției Lanzarote privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale - Checklist

Declarația președintelui și vicepreședintelui Comitetului Lanzarote privind intensificarea protecției copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în perioada de pandemie COVID-19

Kiko and the Hand - TV spot

Kiko and the Hand - Book

Kiko and the Hand - A4 Guidelines for Parents

Kiko and the Hand - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko and the Hand - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

Tell someone you trust Booklet / Discuta cu cineva de incredere Broşură

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko and the Manymes / Kiko și Hoțul de imagini - Book

Kiko and the Manymes / Kiko și Hoțul de imagini - Guidelines

Kiko and the Manymes / Kiko și Hoțul de imagini - TV spot


Violence (other) / La violence (autre) / Violență (altele)

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - ETS No. 210

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane - ETS No. 197

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Pedeapsa corporală și parentingul pozitiv

Abolirea pedepsei corporale aplicate copiilor: Întrebări şi răspunsuri - Book


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Justiția în interesul copilului

Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului - Guidelines book


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Asistența medicală și serviciile sociale în interesul copilului

Recomandarea CM/Rec(2011)12 a Comitetului de Miniștri către Statele Membre privind drepturile copiilor și serviciile sociale în beneficiul copiilor și al familiilor


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Copiii în îngrijire alternativă

PROTEJAREA DREPTURILOR COPIILOR: Un ghid pentru profesioniştii care lucrează în îngrijire alternativă - Securing children's rights

Copii şi tineri în asistare: Descoperă-ţi drepturile! - Discover your rights Booklet

Children and young people in care leaflet / Copiii și persoanele în ingrijire pliant

Garantarea respectării drepturilor copiilor instituţionalizaţi - Brochure children living in residential institutions


Children and migration / Les enfants et la migration / Copiii și migrația

Cum să transmiteţi copiilor aflaţi în situaţii de migraţie informaţii pe înţelesul lor - Handbook


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Copiii și internetul

Afl ă care sunt drepturile tale în mediul digital - Leaflet

Through the Wild Web Woods - game