Test maħluq minn, u qed jintuża bil-permess tal-Kunsill tal-Ewropa. Din it-traduzzjoni mhux ufficjali qed tiġi ppubblikata bi ftehim mal-Kunsill tal-Ewropa, iżda taħt ir-responsabilta’ unika tat-traduttur.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Drittijiet tat-tfal

Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fondamentali - ETS No. 5


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Edukazzjoni dwar drittijiet tal-bniedem


Child participation / La participation des enfants / Parteċipazzjoni tat-tfal


Sexual violence / La violence sexuelle / Vjolenza sesswali

 Kiko and the Hand - TV spot

 Kiko and the Hand - Book

 Kiko and the Hand - A4 Guidelines for Parents

 Kiko and the Hand - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

 Kiko and the Hand - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko and the Manymes - Guidelines for Parents

Kiko and the Manymes - Book for children


Violence (other) / La violence (autre) / Vjolenza (xort’ohra)


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Kastig fiżiku u rwol pożittiv tal-ġenituri


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Ġustizzja favur it-tfal


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Kura tas-saħħa u servizzi soċjali favur it-tfal


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Tfal f’kura alternattiva


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / It-tfal u l-internet