A szöveg az Európa Tanácstól származik és annak engedélyével használjuk fel. Ezt a nemhivatalos fordítást az Európa Tanács engedélyével jelentetjük meg, de a fordító kizárólagos felelőssége mellett.

 

Children’s rights / Droits des enfants / A gyermekek jogai

Az Európa Tanács Gyermekjogi Stratégiája, 2016-2021: Dióhéjban - Sofia Strategy in a Nutshell

Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről - ETS No. 5

Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book

Útlevél a jogaidhoz (2013) - Passport to your rights

Nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai ... (2013) - A4 leaflet


Sexual Violence / La violence sexuelle / Szexuális erőszak

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen - CETS n. 201

So, this is sexual abuse? (Lanzarote Convention explainer for ages 12 and up, 2019) and video

Kiko and the Hand - TV spot

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / Violence (autre) / Erőszak (egyéb)

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről - ETS No. 197

Európai egyezmény a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Testi fenyítés és pozitív gyermeknevelés

A gyermekek testi fenyítésének megszüntetése a főbb pontok - Brochure


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Gyermekbarát igazságszolgáltatás

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról - Book


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Alternatív gondozásba vett gyermekek

A gyermekek jogainak biztosítása - Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek részére - Booklet


Children and the Internet / Les enfants et l'Internet / A gyermekek és az internet

Through the Wild Web Woods - Game