Euroopan neuvoston laatima ja sen luvalla käytettävä teksti. Tämä epävirallinen käännös julkaistaan Euroopan neuvoston kanssa tehdyn järjestelyn nojalla mutta kääntäjän yksinomaisella vastuulla.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Lasten oikeudet

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi - ETS No. 5

Käsikirja Euroopan lapsen oikeuksia koskevasta oikeudesta - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia … (2013) - A4 leaflet


Human rights education / L'éducation aux droits de l'homme / Ihmisoikeuskasvatus

Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja - Compasito


Child participation / La particiation des enfants / Lasten osallistuminen


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksuaalinen väkivalta

Euroopan Neuvoston Yleissopimus Lasten Suojelemisesta Seksuaalista Riistoa Ja Seksuaalista Hyväksikäyttöä Vastaan - CETS n. 201

Kiko and the Hand - video

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko ja Moniminä / Kiko and the Manymes - Book

Kiko ja Moniminä / Kiko and the Manymes - Guidelines for parents

Kiko ja Moniminä / Kiko and the Manymes - Video

Kerro jollekin johon luotat / Tell someone you trust - Brochure

Kerro jollekin johon luotat / Tell someone you trust - Video

Järvi / The Lake (lyhyt versio / short version) - Video 

Järvi / The Lake (pitkä versio / long verson) - Video 


Violence (other) / La violence (autre) / Väkivalta (muu)

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta - ETS No. 210

Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi - ETS No. 126


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Lapsilähtöinen oikeus

Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä - Book


Children in alternative care / Prise en charge alternative des enfants / Vaihtoehtoisessa hoidossa olevat lapset


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Lapset ja Internet

Through the Wild Web Woods - Game