Izvještaji i vodiči

 Pregled dobrih praksi za rješavanje pitanja trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

 Fenomen trgovine djecom u Bosni i Hercegovini 

 Smjernice za izradu i usvajanje instrumenata za zaštitu privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini

 Uputstvo o pravima žrtava trgovine ljudima i osoba u riziku od trgovine ljudima na međunarodnu zaštitu

 Stručno uputstvo o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

 Smjernice za ublažavanje rizika od trgovine ljudima u kontekstu rata u Ukrajini i prateće humanitarne krize

 Procjena dobi djece izložene riziku od trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

 Trgovina radnom snagom u Bosni i Hercegovini: faktori rizika, trendovi i izazovi

 Informativna brošura o rizicima od trgovine ljudima u svrhu radnog iskorištavanja u inostranstvu (BOS SRP HR)

  Promoviranje rodne ravnopravnosti i borba protiv rodno zasnovanog nasilja i stereotipa kao sredstvo borbe protiv trgovine ljudima

 

Letci

Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini – projektni letak

(ENG BOS)

Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022

(ENG BOS)

Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022 brošura

(ENG BOS)

Letak o mehanizmu za koordinaciju ekspertiza

(ENG BOS)

Letak Novi put

(BOS – strana 1, strana 2)

Letak Udruženja „Lara“ o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije

(BOS)

Letak Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS za zdravstvene radnike

(BOS – strana 1, strana 2)

 

Video materijal

Video: (BOS) -  Kampanja STOP modernom ropstvu (2020) – Fondacija Lara

Video 1: (BOS) - Kampanja #CheckFirst – Udruženje Ja bih u EU 

Video 2: (BOS) - Kampanja #CheckFirst – Udruženje Ja bih u EU 

Video 3: (BOS) - Kampanja #CheckFirst – Udruženje Ja bih u EU

Video: (BOS) – Kampanja Zaustavite trgovinu djecom – Udruženje Novi put

Video: (BOS) – Kampanja za podizanje svijesti o trgovini djecom – Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS

 

Drugi izvori

Strategija za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-2023

(BOS)

Akcioni plan institucija Bosne i Hercegovine za provođenje Strategije borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-2023

(BOS)

Dokument ECHR: Informacija o trgovini ljudima

(ENG BOS)

Dokument ECHR: Vodič iz sudske prakse o članu 4 – Zabrana ropstva i prisilnog rada

(ENG BOS)

Dokument ECHR: Predmet Zoletić i ostali protiv Azerbejdžana

(ENG BOS)

 

Ostali materijali koji se odnose na kampanje podizanja svijesti

Kampanja STOP modernom ropstvu (2020) – Fondacija Lara

Facebook stranica: (BOS)

 

Kampanja #CheckFirst – Udruženje Ja bih u EU 

Facebook stranica: (BOS); Twitter: (BOS); YouTube: BOS

 

Kampanja Zaustavite trgovinu djecom – Udruženje Novi put

Web stranica: (BOS); konferencija: (BOS); Facebook slika: (BOS); Poster: (BOS)

 

Kampanja za podizanje svijesti o trgovini djecom – Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS

Radio džingl: (BOS); Vizuali: oblici trgovine djecom; prisilni brak; seksualna eksploatacija; radna eksploatacija;

Posteri za zdravstvene radnike: (BOS); Promotivni vizuali: prisilni dječiji rad; prijaviti trgovinu ljudima; prisilni brak

 

Kampanja “ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom”, Udruženje građana “Budućnost” Modriča

Web stranica: (BOS); Facebook: (BOS); Facebook post 1 – slika, vijesti, ulična akcija: (BOS); Facebook post 2 – slika, vijesti, ulična akcija: (BOS); Facebook post 3 (završna konferencija, online): (BOS); TV prilog o održanoj javnoj raspravi u okviru kampanje u Bijeljini (BOS); Instragram: (BOS); Poster: (BOS); Promotivni video (ENG BOS)"; Letak (BOS).

 

Facebook

Facebook stranica - Ured Vijeća Evrope Sarajevo

(ENG)